Senaste nytt

Soptipp blir ängsmark – igen

2015-09-07 15:40

Sydväst Arkitektur & Landskap vann tävling i Kristianstad. 

RAÄ tar strid mot kommun

2015-09-02 09:17

Riksantikvarieämbetet vill pröva om staten kan byggnadsminnesförklara ett hus mot fastighetsägarens vilja.

Soptipp blir ängsmark – igen
2015-09-07 15:40
RAÄ tar strid mot kommun
2015-09-02 09:17
Tidskriften Arkitektur nominerad till Svenska Designpriset
2015-09-01 13:45
Så byggs det där Sverige växer som mest.
I nya numret av Arkitektur besöker vi platserna där Sverige växer som mest. De nya bostäderna byggs allt oftare i orter som ligger strax utanför storstadsregionerna – med längre pendling och lägre priser som följd. I detta nummer har vi besökt några av dem. I Mölnlycke har man lyckats bygga en ny blandstad och i Täby vill man skapa citymiljö med sitt nya torg. Småhusområdet Skanörs Vångar inspireras av Skanörs gamla fiskesamhälle. 
I två reportage, från Kollastaden i Kungsbacka och Sollentuna utanför Stockholm, ser vi hur man försöker förvandla både åker- och industrimark till stadsidyller med parker, torg och gator med nya promenadvänliga namn. I takt med den här utvecklingen krymper den svenska odlingsmarken – samtidigt som ett ökat intresse för urban odling märks i mer tätbebyggda områden. En kritisk fråga uppstår: när man nu bygger nya samhällen, borde man inte försöka tänka nyskapande då?  
Dessutom visar vi en särpräglad villa av Kjellgren Kaminsky och Claesson Koivisto Runes konstgalleri i Texas som går i konstnären Donald Judds fotspår.
Här kan du läsa mer och beställa numret.
 
 
annons:

Banner Svenska kakel

Idag kom nomineringarna till Siena-priset. Dan Hallemar betraktar de fyra nominerade landskapsprojekten och upptäcker tre lugna platser i allt tätare städer.
Förväntningarna på vad stadens offentliga rum ska göra har ökat. Inte sällan har det lett till att nya parker och torg blir platser för en mängd aktiviteter. Själva rummet har fått träda tillbaka för det som ska hända där. Uteserveringskultur och aktivitetskulturen har präglat platserna. Ofta har det också suddat ut gränsen för vad som är privat och vad som är offentligt på nya torg och platser. Om man för tio år sedan kunde föreställa sig att gestalta ett torg som det Kalmar Stortorg, en plats som ropade ut att det var en öppen offentlig plats och valde att se det som en sorts manifestation mot allt fler privatiserade aktivitetsrum, så kan man idag inte ha nog med saker som ska kunna hända på ett torg eller i en park.

Därför är det intressant att flera av de nominerade till årets Sienapris som mer syftar till att skapa oaser av lugn snarare än platser för allt från solbad till bordtennis. Rådhusparken i Umeå av Ulf Nordfjell, Ramböll, är lika mycket ett restaureringsprojekt som en ny gestaltning, den gamla parken har fått en uppryckning och de nya delarna ansluter till det nya Kulturhuset Väven. Men i grunden finns Nordfjells nästan arts&crafts-lika omsorg om växtligheten. Även i Hörsalsparken i Norrköping (Joakim Malmquist AQ Arkitekter) märks just blomster- och växtkompositionernas betydelse. Redan för tjugo år sedan kom de nya blomsterparkerna i Enköping, men de fick trots den stora uppmärksamheten inget stort genomslag i svenska städer. Blommor i svenska städer har fortsatt vara synonymt med tillfälliga planeringar i krukor. Och även om det ska finnas plats för evenemang i Hörsalsparken på tillfälliga scener är det inte huvudsaken. Istället handlar det om att koppla en liten oas i stadslivet med en trappa.
 
Men var de där oaserna ska få plats i den allt tätare staden kan man undra. Ett svar på det som blivit legio den senaste tiden är takparker. Ett sätt att låtsas att man bygger offentliga platser och parker trots att man egentligen inte gör det. Där stadens undermedvetna, skulden över den allt högre tätheten, flutit upp till ytan och tagit gestalt i form av en "offentlig park". Takparken är och förblir en exklusiv avskuren del av stadslivet. Därmed inte sagt att den inte kan göras bra. Det finns det gott om historiska exempel på. Inte minst i Stockholms city. Den nya takparken upp på Sveavägen 44 i Stockholm (Johan Paju, Fojab) är ett nytt exempel. Paju kalla det ett taklandskap vilket är ett roligt ord som kopplar det till staden och landskapet. Och här precis som i Rådhusparken och Hörsalsparken är växtgestaltningen central. Små biotoper vana vid extrem vind och torka har byggts upp. En bit modell-natur på ett tak i Stockholm. Lite som ett dyrt och exklusivt funktionsplagg på en stadsflanör. Kanske onödigt, men ändå en känsla av natur i staden. Den enda av nomineringarna som avviker från oas-tänkandet och håller sig kvar i extra-allt-åt-alla är Fristadstorget i Eskilstuna (Anna Edvinsson, Eskilstuna kommun). Om det är ett tecken i tiden eller inte får framtiden utvisa.
Läs mer om projekten hos Sveriges Arkitekter.
Dan Hallemar
Slut på samtalsämnen? Arkitektur kommer med räddningen. Den här ruggiga hösthelgen snackar vi om Chipperfields Nya Nobel Center, att småländska Snickerboa flyttat till Malmö och att Göteborg försöker fixa ny image.

Nobel Center och debatten. Det klagas ofta på att det är omöjligt att förverkliga nya byggnader i Stockholm på grund av den starka oppositionen och värnandet om den historiska kärnan. När David Chipperfield besökte Stockholm igår, för att presentera den nya versionen av förslaget på Nobel Center, var tongångarna motsatta:
”Är debatt och opposition ett problem?” frågade han sig. ”I Berlin var jag tvungen att bråka i tio år och det var fantastiskt! Vi inkluderade och accepterade publik debatt.”
Om en stor opposition och allmänhet vill förändra ett hus utseende, så ska det självklart förändras, särskilt om det är en publik byggnad som Nobel Center. Om det vore ett hotell skulle det vara skillnad, menar han. (Vilket, kan man anta, är skälet till så få ifrågasatt att danska 3XN gjort ett nytt Bella Sky mitt i Stockholm City.)
”Arkitektur är inte sitt utseende. Den är vad den levererar”, sa David Chipperfield och möttes av publikens jubel.
I sin nya version blir Nobel Center på Blasieholmen 3 meter lägre och 4,5 meter kortare. Att Chipperfield själv förväxlade bilderna på huset före och efter förändringen säger också sitt – hans kontor är säkert vana vid betydligt större kompromisser. Men därmed inte sagt att Stockholmsoppositionen är tillräckligt initierad för att utveckla en byggnad till det bättre. Vilket Waterfront, Slussen och nya Centralenområdet är närliggande exempel på.  

Emil i Hubhult. Ikeas nya kontor som öppnade i Malmö i veckan ska heta Hubhult. "Hub" för att det ska vara en mötesplats (Vad ska inte vara det idag? Välkommen till Mötesplats Kumlabunkern) eller en hubb då och "hult" för att man vill knyta an till det småländska arvet, som i Älmhult. Hult-Småland utvandrar till idén om det kreativa hubb-Malmö. En illustration av hur Emil, 21, och Ida,19, flyttar till Skåne för studera antropologi? Hult kommer från tyskans Holz som betyder trä, så egentligen är det ett ord för skog. Ett hult är platsen för ett nybygge i skogsmark. En hubb i Svågertorp är i sig en oxymoron; platsen är en parkering med motorvägar runt. Smålänningarna ska transporteras hit dagligen i bussar och ett hotell för Ikeas många handelsresanden planeras.
Denna Dorte Mandrup-ritadehubb ska heta ”hult” på en plats där de närmsta träden står och hukar mellan några åkrar – fem kilometer bort. Det blir ”Mötesplats Snickarboa” på den copyn. 

Göteborg – det nya Malmö? Göteborg ”Evenemangsstaden” har hastigt och lustigt blivit ”Bada Bastu i Hamnen-staden”. Vilket syns inte minst på årets Kasper Salin-nomineringar, där RaumLaborBerlins lilla Göteborgsbastu står mot stora Malmö Live – ett projekt som egentligen går mer i linje med bebyggelsen kring Gothia Towers. En nominering som är lite anmärkningsvärd då Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö sitter i Kasper Salin-juryn.
Men att Göteborg försöker profilera om sig kan inte bli tydligare. I helgen inleds även stadens nya Stadstriennal, med fokus på stadsbyggande och Göteborg för både professionella och en bredare allmänhet:  ”Välkommen till tre kreativa dygn om staden i framtiden. Seminarier, workshops, samtal, byggemenskapsmässa, filmvisningar, konst och mycket mer – allt med fokus på stadsutveckling, nya boendeformer och gemensamma rum.”
Läs mer om Göteborgs stadstriennal här.


Årets Kasper Salin-nomineringar kan bli en uppgörelse mellan en David och en Goliat. Fast KTH:s nya arkitektskola är ett säkert kort, skriver Arkitekturs Ylva Frid.

Det mest spännande med årets Kasper Salin-nomineringar – Malmö Live, Frihamnens bastu i Göteborg, Brf Ohoj i Malmö samt Arkitekturskolan KTH i Stockholm – är att de dukar upp för en uppgörelse mellan David och Goliat i synen på vad som krävs för att bygga stadens offentliga rum. Syftet med både Malmö Live och bastun i Frihamnen i Göteborg beskrivs lustigt nog i mångt och mycket med samma ord: att skapa inkluderande platser, att utveckla stadens offentliga rum och åstadkomma en dynamisk urban miljö.
Men medlen för att komma dit är så olika de kan bli, och projekten är diametralt väsensskilda. Här står frihamnens bastu med plats för 20 personer och en knapphändig budget mot jättekomplexet Malmö Live med rum för tusentals och en projektbudget på en dryg miljard. Det är rostande verkstadsplåt skänkt från en återbrukscentral mot specialtillverkat tyskt hantverkstegel. Det är gratis bastubad mot dyra konsertbiljetter, och det är uppförande med hjälp av frivilliga krafter mot en svensk byggjättes stora maskineri.
Frihamnens bastu byggs utifrån antagandet att en offentlig plats bäst skapas i samarbete med dem som senare ska bruka den. På så sätt uppstår offentligheten redan i genomförandet. Malmö Live satsar i stället allt på att importerad dansk finarkitektur ska göra jobbet.
Vilket sätt att bygga staden tror vi då mest på? Det lustiga är också att Göteborg på något vis börjar överta den roll som Malmö tidigare stått för. Som scen för det rufsiga, experimentella och underifrån vuxna.
Malmö har lierat sig med storfolket, medan Göteborg söker strategier för ett annat sätt att bygga. Bastun är, trots sitt lilla format, väl värd sin nominering. Frågan är om juryn skulle våga ta det hela vägen?
De senaste 20 åren har det bara hänt en gång att ett enskilt bostadshus belönats med detta tunga pris. Senast var det 2009, då det gick till hauschild + siegel för deras ”Urbana Villor”. I år står samma arkitekter på listan igen. Bostadsprojektet Klippern 3 har tagits fram i samarbete med Innova, i sökandet efter framtidens gröna, urbana bostäder. Dessutom har arkitekten själv agerat byggherre. Men är arkitekturen lika vass som de urbana villorna? Och så var det arkitektskolan på KTH. Ett säkert kort med sitt corten, råa betong och komplexa program och tomtplacering. Salin-pris eller inte, detta är byggnaden alla kommer ha en åsikt om. Kommer allmänheten kora även detta hus till Stockholms fulaste med sin rostiga utsida, stick i stäv mot arkitektkårens materialpreferenser? Framtiden får utvisa.

Ylva Frid

Bilder ovan av RaumlaborBerlin, Adam Mørk, Ole Jais och Åke E:son Lindman.

Taggar: 
Vad ska Täby och Vellinge göra när de inte kan säga nej till flyktingströmmarna, hur ska muminmuggsvänstern tolka tecknen i skyn och hur kan man inspireras av New York i sättet att tackla kriser?

Platsbristargumentet. Täby tackade nej till en donation öronmärkt för flyktingar eftersom man ansåg att det rådde platsbrist i kommunen. Ljungbergs kommun tar, skriver nät-tidningen KIT, emot flest flyktingar. Vellinge minst. Nu har regeringen och folkpartiet sagt att flyktingströmmarna ska fördelas jämnare över landet. Då måste Täby och Vellinge och andra hitta ett sätt att klara det. De kommer inte kunna säga nej. Täby har inte alltid varit en kommun som profilerat sig som de nya moderaternas fäste i världen. En gång i tiden var det själva urscenen för det sena folkhemmets stora bostadsbyggande med projekt som Storstugan och Grindtorp. Men från det datum 1980 när man tackade nej till tunnelbanan i en folkomröstning hände något. Resan inåt började. Nu vill man ha tunnelbana igen har man sagt. Och kanske kan man då också öppna sina hjärtan, för att prata med en av dem som flyttat in de nybyggda bostäderna intill Täbys nya torg mitt emot det stora köpcentrumet.

Mumindalsromantik. Romantiken kring Tove Jansons Mumindalen är begriplig. Om den belgiska seriekulturens kärlek till små platser ibland tyckts förtränga allt mörker så får det flyta fritt till ytan i de melankoliska rummen kring Muminfamiljen. I veckan nåddes världen av beskedet att Arabia flyttar sin produktion utomlands. Annina Rabe konstaterar i Expressen att den så kallade ”muminmuggsvänstern” nu står inför ännu en prövning och befarar att de ”som de dystopiska Misor” de är ser framför sig en ”mörk framtid där mer eller mindre vulgära kopior helt kommer att ersätta originalen ”och slår fast att ”en utlokalisering av en sådan anrik institution som den finska Arabiafabriken är naturligtvis inget mindre än en liten tragedi, muminmuggar eller inte”. Intressant nog presenterar Arabia samma vecka sin nya muminkollektion – med nya muggar – med titeln Mumin i dvala, där historien om när ”Mumintrollet vaknar från sin dvala och blir det första mumintroll att uppleva vintern”. Om det ska tas som ett hot eller ett löfte vet förmodligen bara Mumin-Kremlologerna i muminmuggsvänstern. 

9/11-svar. Det är den elfte september idag. Direkt efter attackerna talades det en hel del om återuppbyggnad av torn och kriget mot terrorismen pågår än. Men New Yorks svar på attackerna blev inte framför allt nya torn – även om ett har byggts upp – utan nya offentliga platser. Sedan dess har Time Square fått nytt liv som offentlig plats, nya stora parker har byggts längs Hudson River, den makalösa succén med The High Line har genomförts och den plats där tornen en gång stod är till stora delar mest en öppen plats – om än med allt annat än öppen känsla på grund av stränga säkerhetsregler som bland annat förbjuder musikanter och lek. Men New Yorks svar blev trots det ett helt annat än USA:s. När världen ställs inför stora kriser kan det vara värt att påminna sig om att man har ett val. 

Taggar: 
"Det är en konst att göra arkitektur av dessa stora ytor. Att få dem att leva och vibrera, och komma till användning", skriver Ylva Frid om storbygget Malmö Live i nya numret av Arkitektur

Här kan du läsa mer och beställa nya numret av Arkitektur.

De tre ljusa tornen är det första som kommer emot en utanför Malmö Centralstation. Smala och eleganta sträcker de sig mot himlen – en silhuett för ett nytt Malmö, ett som slutgiltigt lämnat varvsepoken bakom sig och trätt in i en ny tid. Hotellentrén ligger självklart placerad i en kort diagonal från stationen, som en angöringspunkt mot världen. Därinne råder sval skandinavisk elegans med rött ylle, guld och björkar. Det känns naturligt att det ska finnas renbäddade sängar med havsutsikt nära till hands, perfekt kaffe och dyra danska soffor att sitta och småjobba i med en laptop. Och antagligen är det just detta Malmö Live vill  placera i staden: ett lent, berusande tillstånd av världsvan nonchalans, en port mot den stora världen. 

Djupare in i byggnaden övergår hotellobbyn i den höga foajé som binder samman hotell, konserthuset och kongresscentrum. Ett flitigt använt uttryck i beskrivningen av projektet är att det ska bli en ”kulturell stad i staden”,  en gränsöverskridande mötesplats. Men foajérummet liknar ingen stad. Det liknar mer ett bergsmassiv: vilt, dramatiskt och skrovligt med de höga betongväggarna som genomskärs av tunna mässingslister. Den vågar låta bli att vara folklig och snäll. Under kongressalen finns en bar, med mässingslampor som glänser ur dunklet. Åt andra hållet öppnar det sig till ett bländande vitt motljus som strilar in genom de höga väggarna in mot staden. Därutanför kanalen. Trädäcken. En delibar med miniatyrdesserter som köps i set om tre: pannacotta,  tryffel och mörk chokladmousse.

Vilda bergslandskap behöver inte vara fyllda av människor för att vara intressanta. Så är det här också. Man kan röra sig lite runt och upp och ned, betrakta det ur olika vinklar, fotografera stora vyer och små detaljer och bara uppleva rummen i sin väldighet. Men de tål också att vid fullsatt konsert i stället fyllas av nära 2 000 personer. Kostymer, klänningar och håruppsättningar avtecknar sig då elegant mot de mörka väggarna i det mjuka kvällsljus som strilar in utifrån. 

Det finns mer! Läs hela inlägget här!
Taggar: 
Skolorna har börjat det är dags att tänka på hösten. Veckans fusklapp gör just det och lanserar: Missnöjeshösten, beach-hösten och sårbarhets-hösten.

Missnöjeshösten 2015. Hösten är över oss. Det är dags att ta tag i saker och börja vädra sitt missnöje över något mer väsentligt än vädret. Detta har Ramsbergs biblioteks vänner i Örebro tagit fasta på. Man fraktade bort tusentals böcker från det nedläggningshotade biblioteket. ”Vi har de på hemlig plats”, säger Jennifer Jennessen till SVT Örebro. De lovar att plocka fram dem den dagen det behövs. ”De här böckerna tillhör bygden”, säger hon. Att gatukonstnären Banksy just lagom till att hösten börjar har presenterar en missnöjespark, ”Dismaland – The UK’s most disappointing new visitor attraction” i Weston Super-Mare i sydvästra England känns like rimligt som att folket tömmer bibliotek i Närke. Det blir en höst full av missnöjesyttringar, men inte de där destruktiva, utan de som i sin kärna faktiskt bygger något nytt.

Strandhösten 2015. Det är skolstart. Men framtidens studenter studerar inte som dåtidens. Den stora centrala platsen i Snøhettas nya Student Learnings Centre på Ryerson University i Toronto kallas för The Beach. För tidskriften Mark förklarar arkitekten Craig Dykers nyligen att de gärna använder sig av landskap som karaktärer för de olika våningsplanen eftersom ”de är enkla för folk att förstå”. Alla kan göra associationer till strand, brant, trädgård, menar han. Att man just använder strand som karaktär på en plats för studier säger en del om synen på hur unga i dag studerar. Tillbakalutade i sacco-säckar med laptopen i knäet. Eller som Aaron Betsky formulerar i det i Mark under rubriken ”Learning by lounging”, där han använder verbet ”to lounge” när han ska beskriva hur ungdomar tar sig an platser som den här: ”They lounge and sprawl”, ”de hänger och sprider ut sig”. Under skolbänken en strand. Så nu kan skolan börja utan att semestern tar slut.

Sårbarhetshösten 2015. I veckan sammanfattades årets sommar-pratar-sommar. Det mest nedladdade var klimatexperten Johan Rockströms där han pekade på nödvändigheten i att agera nu i relation till klimatkrisen. Det gäller inte minst i miljö-toppmötet i Paris i december. Hoppfull men mycket bestämd kan man kanske säga att Rockström var. Den svenske hängmattelyssnaren ville uppenbarligen höra sanningar. Påminnelsen om människans litenhet i relation till elementen har varit flera i Sverige den senaste veckan. Först låg hela Eksjö gamla trästad i riskzonen att helt brinna upp. Till slut stannade det vid ett sorgligt nedbrunnet kvarter. Och idag brann det klassiska Elsas Anderssons konditori i Norberg ner till grunden. I Kalifornien brinner skogarna och elden tar sig hela vägen in på statens motorvägar. Brandområdet i Västmanland från förra årets storbrand har blivit en turistattraktion. Botaniker kommer för att se unika växter och andra vill bara se förödelsen. Påminnelser om vår sårbarhet som förhoppningsvis kan göra höstens klimat-toppmöten till de nödvändiga vändpunkter som Johan Rockström efterlyste.

Denna heta augustihelg pratar vi om attacken mot Pöl Harbour och Dalslandsstugan 2.0. Och så hänger vi på tak.

Attacken mot Pöl Harbour. Man kan tycka vad man vill om det nya namnet på Det Allmänna Badet, som invigdes i Göteborgs hamn i måndags. Att ordvitsa om den amerikanska marinbas som hade en nyckelroll i andra världskrigets förlopp må vara en sak. Men en dålig ordvits är aldrig mer än en dålig ordvits, inte ens i Göteborg.
Oavsett namn var det tråkigt att läsa om sabotaget mot Pöl Harbour i dag. Under natten har någon brutit sig in och hällt färg i poolen, vilket gör att reningssystemet påverkas.
Badet Pöl Harbour är en pool gjord för att kunna bada i hamnen. Den ligger i anslutning till Den allmänna bastun av RaumlaborBerlin (Arkitektur 4/2015). Under de dagar repareringsarbetet pågår får besökarna hålla tillgodo med bastun, som tillverkats bland annat av återvunnet material från området. 

Hänga på tak. Det mesta av semestern 2015 regnade bort för alla som befann sig i Sverige. Solen har inte behagat titta fram förrän i augusti, när alla är tillbaka på kontoren. Men efter klockan 17 måste vi upp på stadens tak för att säkrast nås av kvällssolen.
Så passande att den nygamla Takterrassen åter är ett populärt element i stadsplanering. Trendsättande var Oslooperan. Malmös nya högskola (Lundgaard & Tranberg, Arkitektur 5/2015) har en, liksom flera planerade, eller nya, i Stockholm. En av dem presenterar vi i kommande nummer 5: Thuleterrassen på Sveavägen, av Fojab. Till bilarnas tjut njuter vi av naturen, serverade av Urban Deli.

Dalslandsstugan 2.0. I våras utlystes en tävling om att skapa ett typhus för ”modernt boende i vattennära lägen”, en sorts uppdatering av den traditionella dalslandsstugan https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalslandsstuga, med avsikt att locka fler att bygga och bosätta sig i Dalsland och västra Värmland (Årjäng), samt att utmana strandskyddet.
Det vinnande förslaget har nu korats: ”Mellan himmel och vatten” av Jim Brunnestom, Hampus Berndtson och Magnus Hellum från Köpenhamn. Den nya Dalslandsstugan är en omålat trähus med stora glaspartier och bärande kärnor, och det kan anpassas efter sin omgivning. För sina vackra proportioner, väldisponerade planlösningar och sin moderna tolkning av ett traditionellt formspråk, skriver juryn.
Andrapriset: Sofia Nyman, Pelle Bross, Stockholm, och Edvard Nyman, Göteborg, med bidraget ”Del för del”. Tredjepriset: ”Blå ögontröst” av Note Design Studio, Stockholm.

 

 

 

Upplev den senaste arkitekturen på Sverigeresan i sommar! Inför semestern har vi listat de bästa och mest intressanta projekten från norr till söder – som du kan läsa allt om i Arkitekturs senaste åtta nummer. Glad sommar!

Naturum Laponia, Stora Sjöfallets nationalpark. Arkitekt Wingårdh arkitektkontor.
Wingårdhs nya naturum i Laponia är formad för att snön effektfullt ska driva upp mot väggarna på vintern. Men platsen är mer lättillgänglig på sommaren.
Publicerat i Arkitektur nr 4/2015.

Resecenter HaparandaTornio. Geigant arkitekter. 
Den som reser långt norrut med kollektivtrafik får anledning att besöka detta nya resecentrum som samordnar svensk och finsk busstrafik. Publicerat i Arkitektur nr 6/2014.

Väven, Umeå. Arkitekt Snøhetta och White arkitekter.
Bilda dig en uppfattning om 2014 års Kasper Salinpristagare. Kolla även in Rådhusparken av Combine när du ändå är i stan. Publicerat i Arkitektur nr 8/2014. 

Paviljong Best Western Hotel Baltic, Sundsvall. Arkitekt The Common Office.
The Common Office tar upp Sundsvalls arv som blomstrande sekelskiftesstad i denna lekfulla paviljong. Ta en kaffe och dröm dig tillbaka. Publicerat i Arkitektur nr 3/2015.

Sjöterrassen, Fittja. Arkitekt Kjellander+Sjöberg.
Ett av landets bäst gestaltade miljonprogramsområden har fått tillägg med radhus, och arvet av prefabricerade, billiga bostäder lever vidare. Passa på att även spana in gårdsupprustningen av Chet Kanra på Krögarvägen, och ta en meze-buffé på Mångkulturellt Centrum. Publicerat i Arkitektur nr 7/2014.

Radhus Kransbindarvägen, Midsommarkransen i Stockholm. Arkitekt Petra Petersson.

Mitt i den enhetliga folkhemsförort som växte fram kring LM Ericssons fabriker i Hägersten har 38 nya radhus infogats. Arkitektur nr 8/2014.  

Ture nr 8, Stockholm. Arkitekt Vera arkitekter. 
Vera arkitekter har lagt ribban högt för vad prefabricerad betong kan vara med detta exklusiva flerbostadshus på GrevTuregatan. Arkitektur nr 6/2014.

Aesop, Stockholm. Arkitekt In praise of shadows.
Butiksinredning med nordisk inspiration från Lars von Triers och Ingmar Bergmans melankoliska filmvärldar. Arkitektur 1/2015.

Uppfinnarverkstaden Katedralen, Linköping. Arkitekt Petra Gipp.
Det kunde ha blivit en helt vanlig plåtklädd låda i ett industriområde. Istället denna suggestiva byggnad, som är verkstad för audiovisuella uppfinningar. Arkitektur nr 6/2014. 

Jubileumsparken, Frihamnen, Göteborg. Arkitekt RaumlaborBerlin mfl. 
Bastu och flytande älvbad av tyska Raumlabor, rollerderbybana, sandstrand, odlingar och vattenskulptur växer fram i industrimiljö – är Frihamnen landets intressantaste park just nu? Avgör själv. Arkitektur nr 4/2015.

Made in China, Göteborg. Arkitekt Isabella Eriksson/Main Office.
Restaurangen har flyttat in i Auktionsverkets nu ombyggda byggnad. En kinakrog i rå och avskalad form. Arkitektur 1/2015.

Villa Forsberg, Visby. Arkitekt AQ Arkitekter. 
Något så unikt som en nybyggd villa innanför Visbys ringmur. Expressiva detaljer i en robust och tålig tradition. Arkitektur nr 4/2015.

Landsarkivet i Lund. Arkitekt FOJAB. 
Bernt Nybergs legendariska byggnad har omgestaltats och blivit studentbostäder. Projektet har kritiserats – åk dit och bedöm själv! Arkitektur nr 6/2014.

Malmö Live, Malmö.
Konserthus i världsklass samt hotell och skybar med utsikt över hela Öresund - blygsamhet var inget ledord för Malmös nya signaturbyggnad. Publiceras i Arkitektur nr 5/2015. Passa också på att kolla in World Maritime University, precis intill (se bilden ovan) – en byggnad som allmänheten tyvärr inte får komma in i. 
Passa också på att promenera länge Rosengårdsstråket, i ny landskapsarkitektur i en helt annan del av stan. Publicerat i Arkitektur nr 6/2014.

Ystad Arena Bad, Ystad. Arkitekter: Sweco Architects och Henning Larsen Architects.
Halvdansk utformning på flott badhus. Kvällstid skiftar fasaden färg och lyser som en liten anemon. Publicerat i Arkitektur nr 8/2014. 

Foto: Torben Eskerod.

Sidor