Duravit

Senaste nytt

Ung Svensk Arkitekturpriset för inredning i Göteborg

2015-11-19 22:50

För Vasakronans nya kontor av Karin Skoglund, Annika Hedeblom, Alexandra Lindberg och Moa Rundlöf 

Skåne briljerar i bostäder

2015-11-04 15:54

I Bostadspriset är 3 av 4 nominerade projekt skånska.

Danska Arkitema ritar bostäder vid Telefonplan

2015-10-30 14:00

"Det nya huset ska bidra till den kreativa stadsdelens förtätning". 

Ung Svensk Arkitekturpriset för inredning i Göteborg
2015-11-19 22:50
Skåne briljerar i bostäder
2015-11-04 15:54
Danska Arkitema ritar bostäder vid Telefonplan
2015-10-30 14:00
Arkitekturs kritiker Tomas Lewan kommenterar årets Kasper Salin-, Villa- och bostadspris.

"Grunkan" uppe på KTH-området, ska den ha pris? Skämt å sido – makalöst framgångsrika Tham & Videgård förtjänar väl ett Kasper Salinpris för sitt objekt i rostig plåt, den nya Arkitekturskolan. Byggnaden bjuder på vackra, nyskapande salar i Asplundsk formation och träffsäker fasaddetaljering, men har samtidigt karaktär av tekniskt föremål – som en stålcistern eller farkost i en science fictionfilm.

Det sensationella med Tham & Videgård är inte minst hur deras byggnader tycks lösa upp omgivningens tvekan: Inte så mycket strikt funktionellt, genom att angripa samtliga praktiska frågor, utan snarare genom en visuell övertydlighet som gör det annars ofta svåra området arkitektur enkelt och lustfyllt att ta till sig.

Fältet av pristagare från Arkitekturgalan pekar i en riktning mot större spännvid mellan högt och lågt, eller mellan påkostat och minimerat. Hauschild + siegels välförtjänt belönade bostadshus i Västra Hamnen har rötter i okonstlat bostadsbyggande och social housing och ställer sig i en tradition där inte heller miljonprogrammets formgivning känns avlägsen. Tonläget är lika avskalat som Arkitekturskolans är exklusivt. Att projektet ges årets bostadspris är ett erkännande till de redan sedan tidigare prisbelönade arkitekterna – de tilldelades ju Kasper Salinpriset 2009 – men utmärkelsen är dessutom träffsäkert en gest till en genre och modernismens vision om den goda bostaden.

Som en krona på verket tilldelas duon Tham & Videgård utöver Kasper Salin-priset i år dessutom det nyinstiftade Villapriset för ”Creek House” i Skåne, en exceptionellt genomarbetad byggnad. Den premierade arkitekturen har ett tonläge som fokuserar på form och utförande vilket är välbetänkt i genren. Ovarsamt hanterat kan det nya priset främst annars bli en signal om ett allt mer polariserat samhälle. Tomas Levan

annons:

Banner Svenska kakel

Det är dags att vi försöker förstå de många verkligheterna och inte nöjer oss med enkelhetens likriktning, skriver Viktoria Ottosson.

Under arkitekturfilmfestivalen ArchFilm Göteborg den 8–11 oktober var temat ”tolkningsföreträde”. Det är ett relevant ifrågasättande i en tid som vår. Lycka kan mätas i siffror men en människa går inte att förklara. Under festivalen fick det subjektiva gestaltandet till min glädje ta plats.
I filmen Norrlandsproblemet, en kollektivfilm av Lennart Malmer, Ingela Romare, Kristian Romare, Lars Westman, från 1971 beskriver Elsa Nordendahl hur strukturrationaliseringen rättfärdigar avfolkningen av Norrland. ”Men varför kan inte folk få bo där de vill”, undrar hon. ”Där de finner sina egna värden?”
Ett år senare, 1972, sänder amerikansk tv bilderna av ett imploderande lägenhetshus. Förfallet av de forna bostäderna var ett faktum. St Louis såg ingen annan utväg än att utrymma och riva området.

Men i dokumentären The Pruitt-Igoe Myth berättas en mer mångfacetterad historia. Vilka var de faktiska problemen – och kvaliteterna? Pruitt-Igoes sista sekunder blev ett monument över modernismens fall.
Filmen Barbicania från 2014 är resultatet av att Ila Bêka och Louise Lemoine under en månads tid filmat bostadsområdet och kultur­centrumet the Barbican i London. Det brutalistiska projektet har sedan sitt uppförande blivit föremål för både avsky och beundran.
I sitt berättande uppmärksammar filmen den oförutsägbara verkligheten: varje dag spelar två män elpiano i biblioteket mellan 11 och 12 på förmiddagen. I en lägenhet sitter en kvinna och berättar om sin relation till drottningen. I en annan försöker en psykoanalytiker förklara the Barbicans själ.

Det är viktiga frågor som Archfilm Göteborg närmar sig med de här tre filmerna. Vem bestämmer vilka rum – och vilka människor – som är lyckade? Och vem har makten över historien om allt vi har byggt och raserat? Det är dags att vi försöker förstå de många verkligheterna och inte nöjer oss med enkelhetens likriktning.
Efter festivalen ringer Elsa Nordendahls ord fortfarande i mitt huvud: ”Jag skulle vilja fråga alla experter och politiker och industrimagnater: vad ska ni göra med alla olönsamma människor?” 

Viktoria Ottosson
frilansskribent 

 

Nytt nummer:

Arkitektur 7/2015

I detta nummer presenteras den unga arkitekturen.

Studenterna har nyss flyttat in i KTHs nya arkitekturskola, signerad Tham & Videgård. Vi granskar det Kasper Salin-prisnominerade projektet i detalj: fasad i corten, ett organiskt format trapphus, rå betong och obehandlat trä.

Annica Kvint har undersökt: vilka nya krav ställs på en arkitekturskola i en tid av teknologisk och miljömässig förändring?

Och vad händer efter arkitektutbildningen? Vilka tendenser finns i den unga svenska arkitekturen? Vi presenterar de tre nominerade projekten till tidskriften Arkitekturs pris Ung Svensk Arkitektur, som delas ut på Arkitekturgalan i november.

På temat ung arkitektur tar vi oss också österut. Till nätverket Den nya staden, som startats av elva mindre kontor i Finland, samt till två banbrytande japanska arkitekter, vars arkitektur angriper dagens gränsöverskridande ideal mellan land och stad, natur och urbanitet.

Innehållsförteckning för detta nummer hittar du här.

Köp Arkitektur i digital form
via Ztory, Buy And Read, Qiozk eller Readly
Omslag Arkitektur 7 2015
De tillfälliga anläggningsboendena för asylsökande har blivit platser i Sverige som är undantagstillstånd. CoRS – arkitektkontoret Codesign Research Studio – har undersökt hur det ser ut när boendemiljöer reduceras till förvaringsplatser, och vad samhället och arkitekterna bör göra.

Asylsökande är människor som på grund av förföljelse söker asyl eller fristad i ett nytt land, något som enligt FN är en mänsklig rättighet. Under asylprocessen i Sverige ansvarar Migrationsverket för att de asylsökande har någonstans att bo. Migrationsverket äger inga bostäder själva utan hyr endast.
I dag befinner sig Migrationsverket i en situation där de på grund av brist på hyresrätter tvingas upphandla tillfälliga anläggningsboenden, ABT, och enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) acceptera allt som når upp till minimikraven.

Minimikraven för upphandlingarna innehåller specifikationer som garanterar en viss standard på boendet, men om man jämför kraven för ABT med andra typer av upphandlade boendeverksamheter visar sig ett glapp i språkbruket. Medan ord som ”individ” och ”den enskilde” används 194 gånger vid upphandling av äldreboende, nämns de inte en enda gång när det gäller ABT.  Och vid en granskning av specifikationerna ställs till exempel äldreboendets ”eget rum med tillgång till egen toalett och dusch” mot anläggningsboendets specifikation där ”antalet duschar och toaletter ska vara en på varje påbörjat 15-tal”. Att få ”välja mellan två varmrätter” med ”lämpliga tillbehör”, ställs mot listade innehåll i termer av ”proteinkälla” och ”senap och ketchup”. Och på så sätt fortsätter det.

Det finns mer! Läs hela inlägget här!
Julia Svensson kommenterar Gestaltad Livsmiljö, förslaget om en ny arkitekturpolitik.

Utredaren Christer Larsson lämnade sitt betänkande Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke den 14 oktober. Särskilt en punkt väckte uppmärksamhet: Arkdes ska avvecklas som museum och arkiv. Istället ska den ombildas till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö – och fungera som en mötesplats för frågor om arkitektur, form och design. Själva samlingen ska tas över av ett statligt museum och utställningsverksamheten av lokala institutioner. Istället för ett museum/center, som redan idag är en folkbildande mötesplats som i rätt händer skulle kunna utvecklas, får vi en ny statlig myndighet.
Att frågan om Arkdes ens tas med här är en smula märkligt. Dels för att den stjäl all uppmärksamhet men också för att Sverige faktiskt bör ha ett arkitektur- och designmuseum.

Det finns mer! Läs hela inlägget här!
Idag kom nomineringarna till Siena-priset. Dan Hallemar betraktar de fyra nominerade landskapsprojekten och upptäcker tre lugna platser i allt tätare städer.
Förväntningarna på vad stadens offentliga rum ska göra har ökat. Inte sällan har det lett till att nya parker och torg blir platser för en mängd aktiviteter. Själva rummet har fått träda tillbaka för det som ska hända där. Uteserveringskultur och aktivitetskulturen har präglat platserna. Ofta har det också suddat ut gränsen för vad som är privat och vad som är offentligt på nya torg och platser. Om man för tio år sedan kunde föreställa sig att gestalta ett torg som det Kalmar Stortorg, en plats som ropade ut att det var en öppen offentlig plats och valde att se det som en sorts manifestation mot allt fler privatiserade aktivitetsrum, så kan man idag inte ha nog med saker som ska kunna hända på ett torg eller i en park.

Därför är det intressant att flera av de nominerade till årets Sienapris som mer syftar till att skapa oaser av lugn snarare än platser för allt från solbad till bordtennis. Rådhusparken i Umeå av Ulf Nordfjell, Ramböll, är lika mycket ett restaureringsprojekt som en ny gestaltning, den gamla parken har fått en uppryckning och de nya delarna ansluter till det nya Kulturhuset Väven. Men i grunden finns Nordfjells nästan arts&crafts-lika omsorg om växtligheten. Även i Hörsalsparken i Norrköping (Joakim Malmquist AQ Arkitekter) märks just blomster- och växtkompositionernas betydelse. Redan för tjugo år sedan kom de nya blomsterparkerna i Enköping, men de fick trots den stora uppmärksamheten inget stort genomslag i svenska städer. Blommor i svenska städer har fortsatt vara synonymt med tillfälliga planeringar i krukor. Och även om det ska finnas plats för evenemang i Hörsalsparken på tillfälliga scener är det inte huvudsaken. Istället handlar det om att koppla en liten oas i stadslivet med en trappa.
 
Men var de där oaserna ska få plats i den allt tätare staden kan man undra. Ett svar på det som blivit legio den senaste tiden är takparker. Ett sätt att låtsas att man bygger offentliga platser och parker trots att man egentligen inte gör det. Där stadens undermedvetna, skulden över den allt högre tätheten, flutit upp till ytan och tagit gestalt i form av en "offentlig park". Takparken är och förblir en exklusiv avskuren del av stadslivet. Därmed inte sagt att den inte kan göras bra. Det finns det gott om historiska exempel på. Inte minst i Stockholms city. Den nya takparken upp på Sveavägen 44 i Stockholm (Johan Paju, Fojab) är ett nytt exempel. Paju kalla det ett taklandskap vilket är ett roligt ord som kopplar det till staden och landskapet. Och här precis som i Rådhusparken och Hörsalsparken är växtgestaltningen central. Små biotoper vana vid extrem vind och torka har byggts upp. En bit modell-natur på ett tak i Stockholm. Lite som ett dyrt och exklusivt funktionsplagg på en stadsflanör. Kanske onödigt, men ändå en känsla av natur i staden. Den enda av nomineringarna som avviker från oas-tänkandet och håller sig kvar i extra-allt-åt-alla är Fristadstorget i Eskilstuna (Anna Edvinsson, Eskilstuna kommun). Om det är ett tecken i tiden eller inte får framtiden utvisa.
Läs mer om projekten hos Sveriges Arkitekter.
Dan Hallemar
Slut på samtalsämnen? Arkitektur kommer med räddningen. Den här ruggiga hösthelgen snackar vi om Chipperfields Nya Nobel Center, att småländska Snickerboa flyttat till Malmö och att Göteborg försöker fixa ny image.

Nobel Center och debatten. Det klagas ofta på att det är omöjligt att förverkliga nya byggnader i Stockholm på grund av den starka oppositionen och värnandet om den historiska kärnan. När David Chipperfield besökte Stockholm igår, för att presentera den nya versionen av förslaget på Nobel Center, var tongångarna motsatta:
”Är debatt och opposition ett problem?” frågade han sig. ”I Berlin var jag tvungen att bråka i tio år och det var fantastiskt! Vi inkluderade och accepterade publik debatt.”
Om en stor opposition och allmänhet vill förändra ett hus utseende, så ska det självklart förändras, särskilt om det är en publik byggnad som Nobel Center. Om det vore ett hotell skulle det vara skillnad, menar han. (Vilket, kan man anta, är skälet till så få ifrågasatt att danska 3XN gjort ett nytt Bella Sky mitt i Stockholm City.)
”Arkitektur är inte sitt utseende. Den är vad den levererar”, sa David Chipperfield och möttes av publikens jubel.
I sin nya version blir Nobel Center på Blasieholmen 3 meter lägre och 4,5 meter kortare. Att Chipperfield själv förväxlade bilderna på huset före och efter förändringen säger också sitt – hans kontor är säkert vana vid betydligt större kompromisser. Men därmed inte sagt att Stockholmsoppositionen är tillräckligt initierad för att utveckla en byggnad till det bättre. Vilket Waterfront, Slussen och nya Centralenområdet är närliggande exempel på.  

Emil i Hubhult. Ikeas nya kontor som öppnade i Malmö i veckan ska heta Hubhult. "Hub" för att det ska vara en mötesplats (Vad ska inte vara det idag? Välkommen till Mötesplats Kumlabunkern) eller en hubb då och "hult" för att man vill knyta an till det småländska arvet, som i Älmhult. Hult-Småland utvandrar till idén om det kreativa hubb-Malmö. En illustration av hur Emil, 21, och Ida,19, flyttar till Skåne för studera antropologi? Hult kommer från tyskans Holz som betyder trä, så egentligen är det ett ord för skog. Ett hult är platsen för ett nybygge i skogsmark. En hubb i Svågertorp är i sig en oxymoron; platsen är en parkering med motorvägar runt. Smålänningarna ska transporteras hit dagligen i bussar och ett hotell för Ikeas många handelsresanden planeras.
Denna Dorte Mandrup-ritadehubb ska heta ”hult” på en plats där de närmsta träden står och hukar mellan några åkrar – fem kilometer bort. Det blir ”Mötesplats Snickarboa” på den copyn. 

Göteborg – det nya Malmö? Göteborg ”Evenemangsstaden” har hastigt och lustigt blivit ”Bada Bastu i Hamnen-staden”. Vilket syns inte minst på årets Kasper Salin-nomineringar, där RaumLaborBerlins lilla Göteborgsbastu står mot stora Malmö Live – ett projekt som egentligen går mer i linje med bebyggelsen kring Gothia Towers. En nominering som är lite anmärkningsvärd då Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö sitter i Kasper Salin-juryn.
Men att Göteborg försöker profilera om sig kan inte bli tydligare. I helgen inleds även stadens nya Stadstriennal, med fokus på stadsbyggande och Göteborg för både professionella och en bredare allmänhet:  ”Välkommen till tre kreativa dygn om staden i framtiden. Seminarier, workshops, samtal, byggemenskapsmässa, filmvisningar, konst och mycket mer – allt med fokus på stadsutveckling, nya boendeformer och gemensamma rum.”
Läs mer om Göteborgs stadstriennal här.


Årets Kasper Salin-nomineringar kan bli en uppgörelse mellan en David och en Goliat. Fast KTH:s nya arkitektskola är ett säkert kort, skriver Arkitekturs Ylva Frid.

Det mest spännande med årets Kasper Salin-nomineringar – Malmö Live, Frihamnens bastu i Göteborg, Brf Ohoj i Malmö samt Arkitekturskolan KTH i Stockholm – är att de dukar upp för en uppgörelse mellan David och Goliat i synen på vad som krävs för att bygga stadens offentliga rum. Syftet med både Malmö Live och bastun i Frihamnen i Göteborg beskrivs lustigt nog i mångt och mycket med samma ord: att skapa inkluderande platser, att utveckla stadens offentliga rum och åstadkomma en dynamisk urban miljö.
Men medlen för att komma dit är så olika de kan bli, och projekten är diametralt väsensskilda. Här står frihamnens bastu med plats för 20 personer och en knapphändig budget mot jättekomplexet Malmö Live med rum för tusentals och en projektbudget på en dryg miljard. Det är rostande verkstadsplåt skänkt från en återbrukscentral mot specialtillverkat tyskt hantverkstegel. Det är gratis bastubad mot dyra konsertbiljetter, och det är uppförande med hjälp av frivilliga krafter mot en svensk byggjättes stora maskineri.
Frihamnens bastu byggs utifrån antagandet att en offentlig plats bäst skapas i samarbete med dem som senare ska bruka den. På så sätt uppstår offentligheten redan i genomförandet. Malmö Live satsar i stället allt på att importerad dansk finarkitektur ska göra jobbet.
Vilket sätt att bygga staden tror vi då mest på? Det lustiga är också att Göteborg på något vis börjar överta den roll som Malmö tidigare stått för. Som scen för det rufsiga, experimentella och underifrån vuxna.
Malmö har lierat sig med storfolket, medan Göteborg söker strategier för ett annat sätt att bygga. Bastun är, trots sitt lilla format, väl värd sin nominering. Frågan är om juryn skulle våga ta det hela vägen?
De senaste 20 åren har det bara hänt en gång att ett enskilt bostadshus belönats med detta tunga pris. Senast var det 2009, då det gick till hauschild + siegel för deras ”Urbana Villor”. I år står samma arkitekter på listan igen. Bostadsprojektet Klippern 3 har tagits fram i samarbete med Innova, i sökandet efter framtidens gröna, urbana bostäder. Dessutom har arkitekten själv agerat byggherre. Men är arkitekturen lika vass som de urbana villorna? Och så var det arkitektskolan på KTH. Ett säkert kort med sitt corten, råa betong och komplexa program och tomtplacering. Salin-pris eller inte, detta är byggnaden alla kommer ha en åsikt om. Kommer allmänheten kora även detta hus till Stockholms fulaste med sin rostiga utsida, stick i stäv mot arkitektkårens materialpreferenser? Framtiden får utvisa.

Ylva Frid

Bilder ovan av RaumlaborBerlin, Adam Mørk, Ole Jais och Åke E:son Lindman.

Taggar: 
Vad ska Täby och Vellinge göra när de inte kan säga nej till flyktingströmmarna, hur ska muminmuggsvänstern tolka tecknen i skyn och hur kan man inspireras av New York i sättet att tackla kriser?

Platsbristargumentet. Täby tackade nej till en donation öronmärkt för flyktingar eftersom man ansåg att det rådde platsbrist i kommunen. Ljungbergs kommun tar, skriver nät-tidningen KIT, emot flest flyktingar. Vellinge minst. Nu har regeringen och folkpartiet sagt att flyktingströmmarna ska fördelas jämnare över landet. Då måste Täby och Vellinge och andra hitta ett sätt att klara det. De kommer inte kunna säga nej. Täby har inte alltid varit en kommun som profilerat sig som de nya moderaternas fäste i världen. En gång i tiden var det själva urscenen för det sena folkhemmets stora bostadsbyggande med projekt som Storstugan och Grindtorp. Men från det datum 1980 när man tackade nej till tunnelbanan i en folkomröstning hände något. Resan inåt började. Nu vill man ha tunnelbana igen har man sagt. Och kanske kan man då också öppna sina hjärtan, för att prata med en av dem som flyttat in de nybyggda bostäderna intill Täbys nya torg mitt emot det stora köpcentrumet.

Mumindalsromantik. Romantiken kring Tove Jansons Mumindalen är begriplig. Om den belgiska seriekulturens kärlek till små platser ibland tyckts förtränga allt mörker så får det flyta fritt till ytan i de melankoliska rummen kring Muminfamiljen. I veckan nåddes världen av beskedet att Arabia flyttar sin produktion utomlands. Annina Rabe konstaterar i Expressen att den så kallade ”muminmuggsvänstern” nu står inför ännu en prövning och befarar att de ”som de dystopiska Misor” de är ser framför sig en ”mörk framtid där mer eller mindre vulgära kopior helt kommer att ersätta originalen ”och slår fast att ”en utlokalisering av en sådan anrik institution som den finska Arabiafabriken är naturligtvis inget mindre än en liten tragedi, muminmuggar eller inte”. Intressant nog presenterar Arabia samma vecka sin nya muminkollektion – med nya muggar – med titeln Mumin i dvala, där historien om när ”Mumintrollet vaknar från sin dvala och blir det första mumintroll att uppleva vintern”. Om det ska tas som ett hot eller ett löfte vet förmodligen bara Mumin-Kremlologerna i muminmuggsvänstern. 

9/11-svar. Det är den elfte september idag. Direkt efter attackerna talades det en hel del om återuppbyggnad av torn och kriget mot terrorismen pågår än. Men New Yorks svar på attackerna blev inte framför allt nya torn – även om ett har byggts upp – utan nya offentliga platser. Sedan dess har Time Square fått nytt liv som offentlig plats, nya stora parker har byggts längs Hudson River, den makalösa succén med The High Line har genomförts och den plats där tornen en gång stod är till stora delar mest en öppen plats – om än med allt annat än öppen känsla på grund av stränga säkerhetsregler som bland annat förbjuder musikanter och lek. Men New Yorks svar blev trots det ett helt annat än USA:s. När världen ställs inför stora kriser kan det vara värt att påminna sig om att man har ett val. 

Sidor