Fritidshus Slävik. Arkitekt Mats Fahlander.  Foto: Åke E:son Lindman.

Fritidshus, Slävik