AJ Produkter

Taggar: 

Andres Lokko säger det bra, apropå upploppen i Storbritannien, i dagens Aftonbladet:

"En skoaffär på Portobello Road, en telefonbutik och en klädaffär runt hörnet var de enda butiker som plundrades i det här området. Den scenen återspeglas just nu över hela Storbritannien. Längs den shoppinggata i Clapham där kravallerna verkligen urartade lämnades en enda butik orörd: bokaffären Waterstones. Var detta av något slags nobla skäl? Givetvis inte. Det var för att ingen av de plundrande var intresserade av att ha det de saluför. Ett ideal där allt bygger på konsumtion och om att kunna konsumera ytterligare hamnar till slut just här. De som lämnas utanför men har drömmen mitt framför näsan kommer förr eller enare att brisera. Inga plundringståg nådde vare sig Harrods eller Sloane Square. Kravallerna utspelade sig kring affärsstråken i deras egna hemkvarter och de tog det de ville ha, det de ville äga, det de känner att de förnekas.”

En sida av upploppen är staden som en begärets plats. Staden har alltid varit en begärets plats, och en plats där allt finns, men inte för alla. Allt syns i staden, alla ser. Friheten syns. Pengarna syns. Reklamen syns. Lockelsen, drömmen, ligger inbäddad i staden. Upplopp som begär efter frihet eller som begär efter prylar?

Affärsgator är stadens givna dröm, men på samma plats bara några dagar senare: Den sorgliga förstörelsen, de utplånade butikerna, de sönderslagna småsamhällena. Alla undrar:Varför?

Förklaringsmodellerna är många, premiärminister David Cameron säger att det handlar om "kriminalitet, kort och gott". I dagens The Guardian skriver Seumas Milne: "Vad vi nu ser i Englands städer är en bild av ett samhälle som drivs av girighet – liksom ett politikens och solidaritetens farliga misslyckande". Stadsforskaren Håkan Forsell ser händelserna och dess följder som en dramatisk sammanfattnung av hur ”den rumsliga åtskillnaden och den socioekonomiska gränsdragningen mellan olika grupper bestämmer stadssamhällets värde och utvecklingsväg.”

Virginia Woolf skrev några essäer om London i mars och april 1931. De samlades för ett par år sedan i boken ”London”. Begäret, liksom avståndet mellan de som producerar och de som konsumerar, är centralt i det London som Woolf skriver så ödsligt märkligt, förskönande närmast estetiserande: ”Bakom båtarnas master ligger en ohygglig dvärgstad av arbetarbostäder”, skriver hon. Begäret och handeln är stadens drivkraft. Woolf skriver: ”Det är vi – vår smak, vårt mode, vårt behov – som får lyftkranarna att buga sig och svänga runt, som kallar hem båtarna från havet. Vår kropp är deras herre”. Det finns ett "vi" här, och följaktligen också ett "dom". Ett avstånd. Städer mäter ut avstånd, men avstånden kan få olika konsekvenser i olika tider. Det har inte sällan att göra med hur rörligheten ser ut, möjligheten att ta sig från en plats till en annan. Både i rummet och i samhället.

Upplopp som de i Storbritannien nu mäter ut nya avstånd. Andres Lokko kallar det "En bortglömd mina på havets botten som efter år, snart generationer, i klass- segregationens osynlighet plötsligt exploderar." Stadens gator går rakt igenom staden, det är där upploppen drar fram. Det gör staden sårbar och helt nödvändig. Hur kan man få en stad att sitta ihop istället för att slås sönder? Vilka sammanhang finns i 2010-talets London?

Bilden: Birminghams nya tjusiga galleria The Mailbox.

Taggar: 


Arkitekturskolan i Stockholm brann men brann inte upp. I nedre ateljén 7:10 på onsdag morgon larmade en automatisk brandvarnar räddningstjänsten. Branden slukade under dagen hela lågdelen - nedre ateljén, verkstad, samt en helt ny digital verkstad - kröp under koppartacket och hann en bit upp på fasaden innan den släcktes totalt. Ritsalar, kontor, bibliotek samt Sandell-Sandberg kontor (i huset sedan ett par år) blev i huvudsak bara rök- och något vattenskadade. Mest överraskande på onsdagen att DN redan vid lunchtid började spekulera om Gunnar Henrikssons A-Hus från 1971 kanske skulle rivas nu. Projektet presenterades i Arkitektur, nr 9, 1971, sid. 10-16.
Taggar: 
Björn Linn har gått bort efter en tids sjukdom. Han var född 1933, utbildad på KTH och en tid anställd på Riksantikvarieämbetet och verksam som restaureringsarkitekt. Åren 1982–1998 var han professor i Arkitekturens teori och historia på Chalmers. Hans licentiatavhandling Osvald Almqvist: en arkitekt och hans arbete kom ut i bokform 1967. 1970 gav han ut debattboken Miljöplanering: på papperet eller på jorden? och 1974 kom hans doktorsavhandling Storgårdskvarteret: Ett bebyggelsemönsters bakgrund och karaktär. Ett livslångt intresse för arkitektyrket och arkitektens kunnande sammanfattades i boken Arkitektur som kunskap 1998. Björn Linn var en regelbundet återkommande skribent i tidskriften Arkitektur. Nedan återger vi en av hans tidiga artiklar, ”Den svenska arkitekturens ställning” ur Arkitektur 9-1960. Han skriver där om en nedgångsperiod i svensk arkitektur men med förhoppningar om en vändning till det bättre.
Claes Caldenby

klicka på bilderna för att läsa


Taggar: 


Portugisiske arkitekten Eduardo Suoto de Moura får årets Pritzkerpris tillkännagavs den 28 mars från The Hyatt Foundation i Los Angeles. Bland den uppsjö av priser som delas ut hör Pritzker till det mest prestigefyllda, inte minst för att det innebär att pristagaren får ett stipendium om 100 000 dollar. Suoto de Moura är 58 år, och rankas som Portugals arkitekt nummer två efter den upphöjde Alvaro Siza, som även han fått Pritzkerpriset. Den som vill veta mer om pristagaren hittar det i ett äldre nummer av Arkitektur, nämligen 6/ 2004, där flera av hans verk finns publicerade tillsmmans med en längre intrevju.

Bilden visar Paula Rêgo Museum i Cascais, Portugal.
Taggar: 


White Arkitekter vann, tillsammans med danska Thing & Wainø, den inbjudna tävlingen om nytt havsbad i Hasle Hamn på Bornholm. Projektet är ett pilotprojekt för att utveckla metoder att utveckla gamla fiskehamnar till turistattraktioner. "Med sin skulpturelle form, der rejser sig fra det horisontale havnelandskab, formår det på en gang kraftfuldt og nænsomt at give Hasle havn ny identitet.", konstaterar juryn. Det är själva havsbadsspecialisten (Kastrups havsbad) Fredrik Pettersson, som är en av medarbetarna bakom White/Thing&Wainøs vinnande förslag. Pettersson är också mannen bakom det nyligen invigda naturumet Vattenriket som presenteras i Arkitektur 2/2011.
Taggar: 


Mats Edblom presenterade idag sin alternativa lösning på den omdiskuterade frågan om omgestaltning av Slussen i Stockholm. Edblom och en krets kring honom (och Konstakademien) har tillhört de hätskaste kritikerna av det liggande förslag som Foster & Partner står bakom. Edbloms utgångspunkt är att Slussen inte ska vara en målpunkt med kultur och shopping, vilket Fosters förespråkat. Istället vill Edblom accentuera Slussen som trafik-och omstigningsplats. I sitt förslag har han ersatt Fosters 8-filiga bro med en kolossal trafikplats kransad av 4-filiga fält för biltrafiken. En idé inte helt olik Alexis Pontviks, (Arkitektur 2/1993).

Vid en hastig genomgång av förslaget förefaller det realistiskt. Borta är de ytor för kommersiella ändamål som i Fosters förslag skulle bidra till finansieringen. Borta är också den bebyggelse som skulle inrymma verksamheter för kulturella ändamål - och som fått mycket kritik för att de skymde utsikten mot vattnet. I stället föreslås ett salutorg under glastak vid Franska bukten.

Intressant är den åtföljande retoriken: I Fosters förslag häcklas "den 8-filiga motorvägsbron". Samma antal filer för biltrafiken blir i Edbloms förslag "en brygga över kajerna från Gamla stan till Södermalm". Visst låter det vackert? Och hur mycket vattenutsikt blir kvar när den 200 meter breda "bryggan" är på plats? Vi anar att sista ordet om Slussen inte är sagt. Utställning pågår under våren på Konstakademien, Fredsgatan 3.
Taggar: 

Ingen har väl missat att Stockholm Furniture Fair pågår i Älvsjö denna vecka. Hela branschen och många fler är där. Så ock tidskriften Arkitektur som har monter på plats. Annars handlar det förstås mest om möbler och övrig design, där särskilt de unga får chansen att synas i Green House.

Dragplåster utgör influgne stjärnan Arik Levy, som är sedvanlig Guest of Honour. Den som inte redan varit där har sista chansen i morgon, lördag. På söndag är det i år stängt. Passa också på att ta chansen att vinna ett signerat exemplar av Åke Axelssons stol Wood genom att besöka vår monter!
Taggar: 

Utan att börja citera Robert Broberg kan man trots allt bedåras av det vinnande förslaget att rita ett rum i anslutning till något av Londons arkitektoniska landmärken. En båt på Queen Elisabeth Hall, vid Southbank, ritad av relativt nystartade arkitektkontoret David Kohn Architects tillsammans med Konstnären Fiona Banner. Små tävlingsprojekt, gärna tillfälliga, i städer (i det här fallet av en organisation initierad av bland andra Alain de Botton som vill sprida kunskapen om modern arkitektur genom att man ska kuna bo i den) är alltför sällsynta i våra farvatten. Och för alla londonresenärer: Från hösten 2011 kan man boka rummet i båten.

via Anders Mildner
Taggar: 
En rapport från Riksrevisionen kritiserar väg-och järnvägsbyggandet i landet. Särskilt det senare blir nästan alltid dyrare än vad kalkylen lovar. Man har granskat 28 projekt klara mellan 2005 och 2008. Kostnaderna överskreds med 55% av budget i genomsnitt. Anledningen är dock svårlokaliserad på grund av dålig uppföljning av projekten. Det gör det svårt att dra lärdomar. Det är förstås svidande kritik av en hantering som kostar miljarder. Att det sedan sällan går att köra tåg enligt tidtabell på rälsen är förstås lök på laxen.
Taggar: 
Från den 1 januari i år trädde en ny lag i kraft, den slår fast att kommunala bostadsbolag bolagen ska kombinera affärsmässiga principer med samhällsansvar.

I en nyligen utkommen rapport noterar Gunnar Blomé, forskare vid Malmö Högskola "bostadsföretagens viktiga roll som samhällsbyggnadsaktör". Som ett exempel pekar han på det allmännyttiga bostadsföretaget MKB i Herrgården i Malmö. Blomé har på uppdrag av Boverket (som en del i Boverkets rapport "Socialt hållbar utveckling, pdf) analyserat ekonomiska effekter av sociala åtgärder Fisksätra i Stockholm och Herrgården i Malmö.

Det där samhällsansvaret är intressant, och i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet hävdar de allmännyttiga bostadsföretagens VD Kurt Eliasson, med stöd i rapporten att "det finns ekonomiska vinster (för bostadsbolagen) att hämta i sociala insatser i landets bostadsområden."

Forskaren Gunnar Blomé slår också fast att "för att nå företagsekonomisk genomförbarhet och hållbar positiv områdesutveckling bör insatser i storskaliga bostadsområden främst inriktas mot att återställa bostadsmiljön istället för storskaliga förnyelseinsatser."

Bostadsföretag är samhällsbyggare. Upplåtelseformer spelar inte bara roll för den enskilde individen utan också för samhällsbyggandet utanför bostaden. Det präglar staden.

Sidor