AJ Produkter

Veckans fusklapp med danskjävlar, små och stora paket från Ikea och romantiska arkitekter.

Danskjävlar. Den 27 februari presenterar den danska regeringen sin nya arkitekturpolitik. Den danska kulturministern Marianne Jelved förklarar att den största förändringen i den nya politiken handlar om brukarna. Att man först fråga människorna som ska bruka arkitekturen innan man bygger den. För att alla ska få veta vad det här innebär bjuder man in till ett seminarium om den nya arkitekturpolitiken med fyra ministrar: miljöministern, kulturministern, klimat- energi och byggnadsministern samt ministern för städer, landsbygdspolitik och bostäder. Bra uppställning av ministrar där. Vad Sveriges regering sitter och knåpar med under tiden? Lite regeländringar så att Friggebodarna kan växa till Attefallosar

Ikeapaketet. Nyligen ändrade sig den politiska majoriteten i Stockholm och vill inte alls ha ett centralt Ikeavaruhus i den nya promenadstaden vid Globen. Man hade hoppats, menar man, att Ikea skulle bygga ett showroom, vilket Ikea tillbakavisar. Nu säger Per Ankarsjö (C) att man "inte accepterar ett konventionellt varuhus". Eftersom det i intentionsavtalet stod att varuhuset skulle omfatta etablering av en handelsanläggning omfattande köpcentrum och IKEA-varuhus, totalt ca 136 000 kvm BTA”  så är det svårt att tro att just ett showroom var det som möbeljätten tänkt sig. Men Ikea kan tänka litet. Det visade sig i veckan när man blev nominerade till ett designpris för de små hus för flyktingläger och katastrofområden, hopvikbara till ett platt paket, som man skapat tillsammans med SVID. Där man bygger i förälängningen av sentensen att om man är väldigt stor måste man också vara väldigt snäll. 

Romantiska arkitekter. Det är Alla hjärtans dag och faktum är att bara bagare är vanligare än arkitekter i romantiska komedier. Särskilt den ensamma manliga mjuka arkitekten då. Som i Huset vid sjön (Keanu Reeves), The Last Kiss (Zach Braff), Three To Tango (Matthew Perry), Sömnlös i Seattle (Tom Hanks), Mitt super ex (Luke Wilson), Love Actually (Liam Neeson), Just like heaven (Mark Ruffalo), och It’s Complicated (Steve Martin). I One fine day finns den mer ovanliga kvinnliga arkitekten spelad av Michelle Pfeiffer. Men då inte alls mjuk och känslig som så många av de manliga motsvarigheterna utan ett kontrollfreak. Men romantisk komediestetik tycks också kunna sälja hus, vilket Småa visar i sin nya reklamfilm för A1 Arkitekters radhus i Kärrtorp, Stockholm, där vi får följa ett par från fritt storstadsliv till kärnfamiljens drömmar. Ett av dem är nu ute till försäljning, för alla romantiska spekulanter.

Bild från Mäklarhuset.

Södermalmstorg, Slussen. Vy mot norr. Original i broschyr.
Södermalmstorg, Slussen. Vy mot norr. Korrigerad av Bevara Slussen.
Södermalmstorg, Slussen. Vy mot söder. Original i broschyr.
Södermalmstorg, Slussen. Vy mot söder. Korrigerad av Bevara Slussen.
Taggar: 
Mark- och miljödomstolen klandrar staden

Mark- och miljödomstolen klandrade Stockholms stad för de bilder som visades i den informationsbroschyr ”Nya Slussen - på väg mot ett Stockholm i världsklass". De gav en felaktig bild av de nya byggnadernas inverkan på stadsbilden. Domstolen "gör bedömningen att en del av det informationsmaterial som använts i samband med samråd och utställning har varit missvisande." Det är bilder från Södermalmstorg som medlemmar i aktionsgruppen Bevara Slussen har granskat och korrigerat med utgångspunkt i de uppgifter som finns i arkitektritningarna. Originalbilderna är gjorda av arkitektkontoren Foster + Partners och Berg Arkitektkontor.

På en av originalbilderna (överst) ser man hur den slående utsikten från Södermalmstorg ner mot Gamla stan är kvar också med de nya glasbyggnaderna. I det korrigerade varianten skärs stora delar av utsikten av. Samma gäller de bilder som visar förslagets inverkan på vyn upp mot Södermalm (de två nedre bilderna).

Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att ”Kommunen har ett ansvar för att allt sådant material ska ge en rättvisande bild.” De bilder man nu har publicerat som information till medborgarna är långt ifrån rättvisande. Utan att göra en bedömning av arkitektförslagets kvalitet kan man med rätta förundras över att informationen om det verkliga utförandet undanhållits från medborgarna. En misstro som nu så klart färgar av sig på alla delar i projektet.

Föreningen Bevara Slussen kommer i dagarna att kräva att Stockholms stad drar tillbaka informationsbroschyren. De korrigerade bilderna är gjorda av Bevara Slussen-

Citybanan i Stockholm ska få en station vid Stockholms central. Danska 3XN ritar. Staden väljer i utställningen av projektet att ge den status av manifest för sin tid. Men vad manifesterar det egentligen.

Centralstationen, Stadshuset, Hötorgsskraporna, Globen. Och nu stationen för Citybanan. I det underlag för utställning där staden nu vill presentera den nya byggnaden intill centralstationen väljer man manifestationskortet. Den ska manifestera ett stort projekt, en idé om samtiden. "Den nya stationen manifesterar och århundradets kollektivtrafiksatsning". Det är intressant att se vilken historia man försöker skriva in sig i, för att motivera huset, som kritiserats för att det bryter mot innerstadens skala. Men om det verkligen var en manifestation av århundradets kollektivtrafiksatsning, är det inte snarare lite lamt? Ett ganska lågt hotell, med en takterrass och en galleria med tågstation. Vad manifesterar då ett fyrdelat hus? Ett hus som är välvilligt trots allt som en rondell. Kanske det 21:a århundradets obeslutsamhet i huvudstaden.

Här syns hela huset.

Här finns hela utställningsmaterialet.

Tre nya hus i Stockholms södra förorter. Alla klädda i identitetsskapande avvikande kostymer.

Det är bara att gratulera A1 arkitekter till utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad 2012 för de radhus de ritat i Kärrtorp (Arkitektur nr 2/2012). Frågan är bara vilka slutsatser man ska dra av priset. Det intressanta med en sådan här tävling är typen. Den är inte dömd av experter, utan avgjord genom en skenbart demokratisk process, som mest liknar Melodifestivalen eller något annat populärt teveprogram som vill nå många.

Det är arkitektur som populistisk handling. Men också arkitektur tydligt förminskad till en liten bild. Även om man har kunnat hämta in mer material, har nog många fattat sitt beslut på tio sekunder, utifrån den bild som visats i den stora morgontidningen. Det är ungefär den tid man lägger ner på en klädesannons. 

Jag kommer att tänka på att A1 refererar just till kläder när de beskriver det som är projektets mest karaktärsskapande del: randigheten, de olika bjärta färger som varje högt och smalt hus fått, där lila är den mest ovanliga. Det hela är ett lån, eller ett citat, från den engelska modeskaparen Paul Smith. Kläder som arkitektur. 

Det finns rumsligt intressanta saker med radhusen, som att de visar att det går att bygga dem i tre våningar som i London för över hundra år sedan, men det visuellt kittlande ligger i koloreringen snarare än i konservativa lån. De är i den meningen helt rätt i tiden. Som en arkitekturens motsvarighet till en hipster. 

De är också signifikativa för vart förtätningen av Stockholms förorter är på väg. Vid Telefonplan, en annan förort, finner jag ytterligare ett exempel som ser klätt ut. Ett nytt flerbostadshus av Wingårdhs Arkitektkontor har fått vad som liknar en kritstrecksrandig kostym (bilden). Vita målade spår på ett brunputsat hus. Som om huset var ett skrädderialster från Savile Row.  

I dess närhet står ett flerbostadshus av Kontur arkitektkontor med en vit fasad i sträckmetall, liksom draperad med en plåtbrynja. Ett annat rustat fler-bostadshus har kommit upp i Enskede ritat av Joliark. Detta i galvaniserad plåt. 

I bästa fall handlar denna uppklädda arkitektur om ett sökande efter identitet, i andra hand om att det verksamma förpassats till ytan. Lite annat går att påverka. Därunder härskar det rationella byggandet. De tekniska systemen. I den bemärkelsen landar projekten i nödtorft. Svagheten kommer till uttryck i detaljerna. Utförandet. Det blir lätt H&M av det hela. Mainstream när avsikten var övertygande formgivning.


Först var det OMA, sen kom Strategisk Arkitektur. Ingen lyckades flyga under riksintressets Stockholms radar. Nu gör Jernhuset nytt försök med danska 3XN

Med fyra olika höga volymer vill Stockholms stad och Jernhusen nu passa in den nya stationen för citybanan i Stockholms city. Den låga volymen mot centralstationen ska plocka upp den takfot som Länsstyrelsen inför Strategisk Arkitekturs tidigare förslag var kritisk till. F

För att få nya förslag efter att Länsstyrelsen gjort tummen ner för Strategisk Arkitekturs volym bjöd Jernhusen in Strategisk Arkitektur och danska 3XN för parallella uppdrag på tomten med de nya förutsättningarna. Staden och Jernhusen valde det danska förslaget som nu ska ut på samråd.

Det nya förslaget är en best of samling. Här finns OMA:s publika ytor upp genom huset och ut på ett av taken, här finns den märkesbyggnad som man velat ha som "signal" för stationen, en våning högre än det omdiskuterade Stockholm Waterfron ett kvarter bort, och här finns Länsstyrelsens lägre takfot mot Vasagatan och den gamla stationen. Det är också en ekonomiskt ekvation som har lösts, för hotellet och Jernhusen. Det är exakt samma volym men som på ett smart sätt som kan flyga under riksintresseradarn. 

Stadsarkitekten Karolina Keyzer menade att man passat in projektet i staden och kopplat det till stadens olika delar och påpekade också att stadens försök att bygga på hus i Stockholms City har skapat en typ av process som varit nyttig här.

Man kan kanske se det här projektet som ett klassiskt kontorshus i Stockholms city som får sin påbyggnad redan från dag ett.

Kim Herforth Nielsen på 3XN säger om projektet: ”Den multifunktionella byggnaden rymmer både hotell, bostäder och station, och är uppdelad i fyra delar, så att den anpassas till stadsskalan. Kopplingen mellan offentliga och privata funktioner gör, att båda delar går upp i en högre enhet och tillsammans styrker området. Genom att skapa rekreativa områden, såsom gröna takterasser och en skybar högst upp, markerar vi orgelpipans utåtvända funktioner och inviterar stadens invånare till att använda byggnaden aktivt.”

Det talades inte mycket om hur själva platsen ska bli bättre, mer om huset. Men hur blir det med torgen, gatorna och trottoarerna?

Här finns Strategisk Arkitekturs och OMAs tidigare förslag

 

Den sista spiken i kistan för Designcenter vid Telefonplan. Nu kan huset rivas och ersättas av bostäder.

I september 2006 sa Kommunstyrelsen i Stockholm ja till ett Designens hus i ett av LM Ericssons gamla hus. Här skulle man samla företag, institutioner och organisationer som  inom designområdet. Moderaterna röstade emot eftersom statlig finansiering saknades, men var övertygade om att en sådan skulle komma också om Alliansen vann valet senare på hösten: "Vi har en mer respektfull relation med våra rikspolitiker, de lyssnar mer på sina lokala företrädare", sa Rolf Könberg (M) då. Beslutet togs om en kommunal investering på 15 miljoner årligen, och blev också en viktig del i visonen för Söderort 2030. Den socialdemokratiska regeringen hade lovat ett Designens hus om de vann valet, 15 miljoner om året, 6 miljoner från kulturdepartementet och 9 från näringslivsdepartementet. Men när den nya Alliansregeringen vann valet drog de tillbaka pengarna. Enligt Svensk Form som var huvudman för uppdraget var beskedet från den nya regeringen: "Vi vill att näringslivet ska efterfråga och finansiera en sådan verksamhet först."

Nu kan projektet slutligen få sin slutpunkt då hela huset, som invigdes 2009 då de gamla matsalarna fick en ny svart fasad signerad Wingårdh, kan komma att rivas. Vasakronan uppger att man vill riva och istället bygga bostäder på platsen (bilden ovan), arkitekter för bostadsprojekter är White Arkitekter. Rivningen kräver en ändring av detaljplanen till bostäder vilket inte stöds i vare sig programmet för Telefonplan, översiktsplanen eller visionen för Söderort 2030. Fastigheten är dessutom blåklassad av Stadsmuseet. Men Vasakronan skriver i ett brev till stadsbyggnadskontoret att stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) har meddelat att staden ställer sig bakom förslaget om att bygga bostäder på platsen. Beslut väntas tas på torsdag.

Bild på bostadsförslaget från Stockholmprojekt.

Thuletorget, Sundbyberg, Vera Arkitekter
Nya station Stockholm City, Strategisk Arkitektur
Nya Åhlénsvaruhuset Uppsala, Tham & Videgård
BIG, förslag till bebyggelse på Gärdet i Stockholm.
BIG, förslag till bebyggelse på Gärdet i Stockholm
Det danska arkitektkontoret BIG provar sin hedonistiska hållbarhet vid Gärdet i Stockholm.

Fastighetsbolaget Oscar Properties köpte i våras en fastighet på Gärdet i Stockholm av Stim. Huset ska rivas och Oscar Properties har anlitat det danska arkitektkontoret BIG för uppgiften att rita det nya huset på platsen. Stadsbyggnadskontoret anser att "koncepten på ett intressant sätt tillåter Gärdet att fortsätta upp på byggnaderna och att den unika karaktären på ett positivt sätt annonserar entrén till Norra Djurgårdsstaden." Staden kommer att gå ut på samråd om två veckor. Planen kommer antas tidigast första kvartalet 2013. Oscar Properties bjuder den 15 februari, tillsammans med KTH Arkitekturskolan, in till ett seminarium med  Bjarke Ingels med temat "Hedonistisk hållbarhet".

Det är Oscar Properties som också står bakom det omtalade projektet i gasklockan i närheten av Gärdet, där Herzog & de Meuron ritar.

Uppdaterat 27/1 här kan ni läsa om processen fram till förslaget.

Kallbad i Moldau 2012 av Ondrej Lipensky och Andrea Kubna
Kallbad i Riddarfjärden 2007 av SandellSandberg
Det stora hotell-, spa-, kallbadsprojektet på Riddarfjärden i Stockholm sjönk som en sten sommaren 2007. Nu har en mindre kopia flutit upp i Moldau.

Kommer ni ihåg Thomas Sandells badring? Det där kallbadhuset som dök upp som ett projekt i Stockholm sommaren 2007? "Paris har Eiffeltornet, Sydney sitt operahus och New York-borna är stolta över Empire State Building. Nu kan Stockholm få ett flytande kallbadhus och hotell i världsklass mitt i Riddarfjärden.", sa hotellentreprenören och kallbadaren Ejnar Söder då. Hans största dröm var det. Projektet var inte bara ett kallbadhus utan ett helt spa med restaurang och ett sjuttiorums hotell. Stockholm protesterade. Stadsbyggnadskontoret fick ta emot över 1.500 yttranden om kallbadhuset/hotellet. Thomas Sandell sa då i en intervju att "projektet inte var sänkt". 

Kanske är det därför det nu flyter upp i floden Moldau i Tjeckien. Två pragbaserade arkitekter har föreslagit en rund "flytande oas" med kallbad, bastu, spa och bar. Vattnet från den förorenade floden filtreas innan det blir badbart inne i badringen.

"Varje tid har sina storslagna projekt. I sin samtid är de mycket kontroversiella, de möter starkt motstånd, men sedan accepteras de snabbt och kommer att älskas", sa Ejnar Söder då. Kärleken kom till slut, någon helt annanstans. Och i något mindre skala.

Ny arkitekturskola Stockholm
Nu är det klart hur den nya Arkitekturskolan i Stockholm ska se ut. Den ersätter den gamla baktalade, omtalade och nu förfallna.

Den gamla arkitekturskolan i Stockholm står i snöslasket och förfaller efter höstens brand. Samtidigt är KTH och Akademiska hus på benen och banan med en ung ersättare. Tham och Videgårds förslag är nu färdigt för genomförande. Att rita en Arkitekturskola i Stockholm måste anses som en risk. När det gamla stått klart i ett år, 1971, skrev arkitektstudenter själva om ett hus som är "otäckt i sin slutenhet" och att gatumiljön mot Östermalmsgatan "brutalt spolierats". Arkitekten Gunnar Henriksson ville avvika från omgivningen när han ritade huset på en statlig tomt som tidigare använts som kvinnofängelse. Han ritade en byggnad som var ”en reaktion mot att vara för fin” och ”som inte smälte ihop med omgivningen”. Han tog ut avståndet med sin betongsten och kopparplåt. 

Vilken berättelse berättar Tham Videgård om vår tid? Akademiska hus skriver: "Med sin runda och samlade form kommer den nya Arkitekturskolan att framstå som relativt liten i skala. Byggnadshöjden ansluter till de omgivande byggnadernas taklistnivå. Fasaden av cortenstål är uppbyggd av ramar kring förskjutna öppningar med glaspartier. Den roströda färgen ansluter i kulör till det handslagna teglet".

Och vad kommer de kritiskt granskande studenterna att säga?

Fler bilder mm här.

Uppdaterat: Ordet "Landmärke" används i pressreleasen, som en förankring i samtiden.

Sidor