AJ Produkter

Södermalmstorg, Slussen. Vy mot norr. Original i broschyr.
Södermalmstorg, Slussen. Vy mot norr. Korrigerad av Bevara Slussen.
Södermalmstorg, Slussen. Vy mot söder. Original i broschyr.
Södermalmstorg, Slussen. Vy mot söder. Korrigerad av Bevara Slussen.
Taggar: 
Mark- och miljödomstolen klandrar staden

Mark- och miljödomstolen klandrade Stockholms stad för de bilder som visades i den informationsbroschyr ”Nya Slussen - på väg mot ett Stockholm i världsklass". De gav en felaktig bild av de nya byggnadernas inverkan på stadsbilden. Domstolen "gör bedömningen att en del av det informationsmaterial som använts i samband med samråd och utställning har varit missvisande." Det är bilder från Södermalmstorg som medlemmar i aktionsgruppen Bevara Slussen har granskat och korrigerat med utgångspunkt i de uppgifter som finns i arkitektritningarna. Originalbilderna är gjorda av arkitektkontoren Foster + Partners och Berg Arkitektkontor.

På en av originalbilderna (överst) ser man hur den slående utsikten från Södermalmstorg ner mot Gamla stan är kvar också med de nya glasbyggnaderna. I det korrigerade varianten skärs stora delar av utsikten av. Samma gäller de bilder som visar förslagets inverkan på vyn upp mot Södermalm (de två nedre bilderna).

Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att ”Kommunen har ett ansvar för att allt sådant material ska ge en rättvisande bild.” De bilder man nu har publicerat som information till medborgarna är långt ifrån rättvisande. Utan att göra en bedömning av arkitektförslagets kvalitet kan man med rätta förundras över att informationen om det verkliga utförandet undanhållits från medborgarna. En misstro som nu så klart färgar av sig på alla delar i projektet.

Föreningen Bevara Slussen kommer i dagarna att kräva att Stockholms stad drar tillbaka informationsbroschyren. De korrigerade bilderna är gjorda av Bevara Slussen-

Vi sonderar framtiden med hjälp av det gångna året.

Så är det 2012. Om man arbetar med idén om teser och antiteser tar man bäst utgångspunkt i 2011 för att förutse 2012. 2011 var året då:

Det ensamma huset i tallskogen blev arkitekturens flaggskepp, både i de nominerade till Kasper Salin och i vårt eget debutpris, dessutom placerade den amerikanske regissören David Fich mördarens bostad i The girl with the dragoon tatoo i ett hus på en klippa bland tallarna, Aborrkroken ritad av John Robert Nilsson, påpassligt på omslaget till Arkitektur förlags nya bok om villor. Naturromantikens år 2011. Blir det, i reaktionens namn, ett helt urbant coolt 2012? Den urbana massans år blir det i vart fall om man får tro trendspanarfirman trendwatching, mer specifikt just den urbana stora mängden, i Sverige allt fattigare, låginkomsttagare.

Blin-bling-arkitekturen blev vardag. I Arkitektur nummer 8/2011 konstaterade  Tomas Lauri att det var bling-blingets år: "Glimret har till sist nått fram till husens fasader. I Cobes och Transforms utbyggnad av ett kulturhus i Köpenhamn  används guldfärgad sträckmetall. ECDM har ritat ett guldfärgat social-housing projekt i Lyon. När det nyligen tävlades om ett rockmuseum i Roskilde var guld en självklar referens för nästan alla finalister. Anders Wilhelmsons förslag till nytt kulturhus i Landskrona är täckt med ett guldfärgat glas. Det är också mässing lite varstans. Carmen Izquierdos domkyrkoforum i Lund är ett exempel, likaså Sven- Harrys konstmuseum av Wingårdhs i Stockholm." Läs hela Tomas Lauris text här (pdf). Så 2012 som ett år i den blygsamma nålfiltens tecken? Eller kanske som vi föreslagit den nya formalismens återhållna stilglädje.

Protesternas gick genom Stockholm. Men mer slående än själva protesterade mot en nybyggnad av Slussen och mot en rivning av den så kallade tv-eken var kanske ändå att de protesterande gick förlorande ur bägge striderna. En förskjutning där kulturellt kapital, i form av trubadurer, författare och en mängd namnkunniga arkitekter, inte längre kunde göra sig gällande mot en politiskt etablissemang som blev allt mer självsäkert ju längre året gick. Vad att vänta av 2012 då? Ökad politisk självsäkerhet i huvudstadens stadsbyggande, kanske lika starkt som det nu har blivit i Malmö där ingenting tycks omöjligt och där det senaste storverket belönades med Kaper Salinpriset 2011? Ett sätt att få en inblick i en huvudstad med stora ambitioner är att gå på Arkitekturmuseets fina utställning om Stockholms stadshus. Det kan också bli ett år av kompromisser, lite som den nya centralstationen som nu planeras i huvudstaden, en kompromiss utifrån Jernhusens och stadens storstilade planer på ett hus av OMA.

Göteborg tog ett stort steg framåt genom att skaffa sig en stadsarkitekt. Den första sedan 1998. Dessutom höll man 2011 en stor workshop om Älvstaden, Rivercity Gothenburg, som visar på en vilja att ta nya steg in i stadsbyggandet i framtiden. Claes Caldenby sammanfattade i en text i Arkitektur nr 8/2011 stadens sju goda steg framåt, som förvisso åtföljdes av sju farhågor. Men ändå lägg till det, två bostadsprojektet: Hyllade Friggagatan och det bostadsprisade Äppelträdgården. Göteborg stack ut lite 2011. Kampen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö om mest visionära staden går vidare 2012. Och Göteborg ligger lite bättre till än för ett år sedan. Läs Claes Caldenbys text ur Arkitektur 8/2011 om Göteborg här (pdf).

Gott nytt 2012. Vi ses här och i pappersupplagan!

Bilden: Pepparkaksslussen

 

Taggar: 
Ännu ett protestbrev om Slussen når nu huvustadens fullmäktigeledamöter. Allt fler kulturpersonligheter och fackfolk protesterar. Men planerna kommer ändå sannolikt att antas innan jul.

I det protestbrev som nu i eftermiddag nådde ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige och landets nyhetsredaktioner är raden av protesterande kulturpersonligheter och fackfolk mot det liggande Slussenförslaget än större. Initiativtagare är konstnären Dan Wolgers. Hela brevet och listan här (pdf).

Brevet inleds med: "Till beslut har ni, ledamöter i fullmäktige, nu fått ett förslag till detaljplan för nya Slussen där det uppgivet sägs: ”Detaljer som platsernas gestaltning och funktion, omfattning på olika lokaler inom området samt detaljerade trafiklösningar kommer att studeras vidare”. I klartext betyder det att det mesta återstår att göra. Formuleringarna vittnar om det faktum att förslaget från första början haft allvarliga brister och att omarbetningarna kommer att fortsätta. Det underlag som ni har fått på ert bord är så ofullständigt att det är omöjligt att fatta seriösa och genomtänkta beslut och detta i en av de viktigaste stadsbyggnadsfrågorna på många år. Dessutom: projektets kostnader skenar. Mer än 383 miljoner har sedan hösten 2008 lagts ner på konsulter och de arkitektkontor som jobbar med ständiga omarbetningar på löpande räkning."

I söndagens upplaga av Dagens Nyheter skrev arkitekturskribenten Mark Isitt om hur det eviga protesterandet från "en infödingsstam där den typiske shamanen har rufsigt grått hår och manchesterkostym" har förstört ett i övrigt bra förslag från Foster & Berg. Isitt menade att "Slussendebatten har kantrat. Den har blivit ensidig och snedvriden. Få oliktänkare lyckas göra sig hörda över alla bongotrummor och besvärjelser, få vågar uttala sig när hela kultureliten står beredd att slå tillbaka." Isitt menar att protesterna redan förstört förslaget: "Det förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till redan i morgon måndag uppvisar mycket lite av ursprungsritningarnas brittiska enkelhet och esprit."

Nu ligger frågan på Kommunfullmäktiges bord, och därkommer den förmodligen att bordläggas till den 12 december för att sedan med största sannolikhet, om nu inte dagens brev vält några övertygade till andrsa sidan, antas av alliansmajoriteten.

Moderaterna är för en ombyggnad.

Folkpartiet är för en ombyggnad sedan vissa hus tagits bort i förslaget.

Centerpartiet kommer att rösta ja för ombyggnad.

Kristdemokraterna likaså.

Tillsammans har de 52 mandat i Kommunfullmäktige mot de rödgrönas 49.

Pennfajtandet har nu trappats upp en smula i spalterna, sedan Mari-Louise Lindberg de Geer blivit trött på Bengt Ohlssons citerande ut Kulturslussarnas mamifest, och Bengt svarar i dag.

Kulturslussen, fristående förslag
Slussen, stadens förslag
Taggar: 
Nästa måndag ska Slussenförslaget upp i Stockholms Kommunfullmäktige. Motståndarna gör en sista ansträngning för att stoppa det.

Nästa måndag, den 28 november, ska detaljplanen för Slussen upp till behandling i Kommunfullmäktige i Stockholm (detaljplanen här, pdf). Idag gjorde Benny Andersson en Evert Taube och klev in med skarpa ordalag i debatten (Taubes minnesvärda ord om Almstriden i maj 1971: "Om regering och kommuner i Sverige får fortfara att utöva sitt förstörelseverk från Stora Sjöfallet till almarna i Kungsträdgården /.../ så blir Sverige inte längre ett civiliserat land. Vi blir barbarer"). Benny Anderssons ord i ett brev i Dagens Nyheter till finansborgarrådet Sten Nordin klingar liknande, om han inte lyssnar på kritiken och tar tillbaka förslaget, skriver Andersson," tror jag att du i framtiden kommer att betraktas som den värsta marodören i Stockholms moderna historia."

Det förslag som Benny Andersson och andra framhåller är Kulturslussen (överst, med stadens förslag under, klicka för hela utsnitt). Ikväll hålls en debatt på Debaser, Slussen.

Den bärande tanken i Kulturslussen är, enligt upphovsmännen, att "näset/landtungan mellan G:a Stan och Södermalm bevaras och utvecklas" samt att "Gång- och cykeltrafik passerar fordonsfritt på ömse sidor om trafiklederna, en bussterminal på kajplanet, utrymmen för utvecklad kulturell verksamhet i anslutning till Stadsmuséet, en generös saluhall, ungdomens hus utan att utsikten från Slussens Södermalmssida försvinner."

Vår tagg Slussen.

Uppdaterat: Sten Nordin svarar Benny Andersson.

Ibland misstror man torget, cynikern i en slår till. Men kanske är det inte torget man tvivlar på, utan förväntningarna på det. På den nyligen reviderade plankartan för Slussen i Stockholm syns i de centrala delarna kring Stadsmuseet ordet "torg" fyra gånger. Och det på en plats som präglas av rörelse mer än av stillastående.

Man anar någon sorts inflation och man kan ställa sig frågan varför. Är det så att de senaste årens diskussion om inglasningar och minskade offentliga ytor här ska få någon sorts balans? Eller är det ett försök att med hjälp av ordet torg kasta fram en besvärjelse för platsens framtid.

Det har under hösten diskuterats vilket utrymme tidningarna ska ge läsarna i de så kallade kommentarsfälten på webben. De har i många fall urartat i personangrepp. Det finns flera idéer om hur det här kan bli bättre. En är den att vi som sitter på redaktioner kliver ner från våra höga hästar och möter läsarna i kommentarsfälten.
Annars blir det, som Anders Mildner skrev, som en fritidsgård utan fritidsledare.

Kanske har vi där ett förslag för de fyra torgen på Slussen. Torgvärdar som vänligt men bestämt talar om för folk vad de förväntas göra på alla de där torgen. Men vem skulle det nu vara? Kungen på hästen? För på torgen är väl själva idén att vi alla är på samma nivå redan från början?

Reviderad plankarta för Slussen här (pdf)

Taggar: 

Ikväll håller bjuder den så kallade Café Blom-gruppen, som gjort sig kända som hårda kritiker av de liggande slussenförslagen, in till en hearing om Slussen i Stockholm på Moderna Museets under rubriken "Sista varvet?". Intressant nog inleder den nya Moderna Museet chefen Daniel Birnbaum, som en liten vink om museets närmande till den urbana och arkitektoniska samtiden. I rollen som djävulens advokat ser vi arkitekturkritikern Wilfried Wang, som granskar det liggande förslaget från sin plats som samtidshistorisk kritiker från utlandet.

Det liggande slussenförslaget ska upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i höst.

Den senaste veckan har den politiska polariseringen slutet det liggande Slussenförslaget i bitar. Socialdemokraterna deklarerade att man vid en valvinst kommer att riva upp förslaget. Detta efter en tre timmar lång debatt där man slog fast att förslaget är "undermåligt". Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin kallade Nya Slussen för "vår politiska generations största misstag". "Oansvarigt", läxades Socialdemokraterna upp av finansborgarrådet Sten Nordin (M).

De politiska kollegorna i Stadshuset kommenterade. Erik Slottner (KD): "Vi vill sätta spaden i jorden och förfasar oss över omsvängningen av S". Regina Kevius (M): "Vi vill fortfarande ha så bred enighet som möjligt, så nu snackar jag med partiernas gruppledare". Mark Klamberg (FP): "Förslaget är en bra kompromiss som ger både trafiklösning och vattenvyer". Christer Mellstrand (C): "Vi står fast vid förslaget. Det är grönare än tidigare och ger båtburen kollektivtrafik till Slussen". Stella Hamrin (V): "Vänstern är emot detaljplanen sedan länge. Vi ligger nära S:s nya ståndpunkter." Mats Lindquist (MP): "I stora drag är vi med på liggande förslag, men tar slutlig ställning nästa vecka."

Kevius tal om bred enighet är intressant, och doftar inte samma kategoriska ilska som Sten Nordin. Men alliansen har två mandat mer än oppositionen och med MP med på båden så kanske enigheten trots allt är halvbred.

De synpunkter som lämnats in till stadsbyggnadskontoret under utställningen kommer att sammanställas och redovisas för politikerna i stadsbyggnadsnämnden i höst när nämnden fattar beslut att godkänna detaljplanen. I slutet av 2011 kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om detaljplanen. I höst kommer kommunfullmäktige besluta om detaljplanen. Därefter detaljutformas Slussen, inom ramen för detaljplanen.En läglig hagelskur drog över Stockholm när det nya slussenförslaget skulle presenteras. Utanför lokalen stod frusna slussenkramare med flygblad och plakat. På dörren ut kunde man läsa den upptejpade uppmaningen: "se till att dörren går i lås". Inne från lokalen mumlet från lyckan hos politiker som får ställa sig på folkets sida. Lokalpressen hade samlats för att beskåda det som politikerna och tjänstemännen samfällt presenterade som "stockholmarnas förslag".

Proteststormen, som hållit till hyfsat lokalt i Stockholms innerstad, ska nu stillas med ett nytt redigerat förslag.

Den tidigare stora offentliga byggnaden mitt på Södermalmstorg blir två glashus (en med vinterträdgård) i två våningar, som ska kännas mer transparenta, men som upphovsmannen Spencer de Gray ser som lika tydliga rumsbildare som det tidigare huset. Om än lägre.

Den föreslagna byggnadsvolymen som la en sorts finlandsbåtsgavel mot det öppna torget har dragits in och givit plats för en park. Siktlinjen ut mot saltsjön bevaras därmed i högre utsträckning.

Byggnadsvolymen är lägre, samtidigt som vistelseytan är större, vilket får räknas inte bara i den ekonomiska ekvationen utan också i den om det förväntade folklivet. Det faktum att man nu också lagt hela bussterminalen i berget bidrar också till minskad rörelse över platsen.

Verklig förändring eller bara ögongodis? I morgon slår utställningen, på Södermalmstorg, upp portarna för den bistra verkligheten.

Renderingar Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Liten varning: om ni går in här kan ni bli kvar hela dagen.
Fotografen David Molander har fotograferat Slussen i Stockholm uppifrån och ner och satt samman det till en stor bild, som finns på webben men också ställs ut i storformat, 10 meter, på Arkitekturmuseet med start imorgon, 28/9.

Bilden är beskuren.
Taggar: 
Idag fattar Stockholms stad ett så kallat genomförandebeslut om nya Slussen. En politisk strid har uppstått kring broars bredd och byggnaders volym.

"Vinner vi valet så kommer vi att driva att det blir en smalare bro. Den här ser väldigt gammaldags ut. Det är inte den bilstruktur vi vill ha vid Slussen", säger Carin Jämtin (S) till SvD, som också själv har ritat ett förslag som presenterades i Dagens Nyheter.

"Jag är öppen för att göra bron smäckrare. Men att stryka funktioner ser jag som svårt", säger Sten Nordin (M) till SvD.

Socialdemokraterna lovar också ett kulturhus på platsen.


Socialdemokraterna presenterade idag ett valfläsk, ett nytt förslag för Slussen under rubriken "Slussen – om S får bestämma". I Dagens Nyheter står det Berg, Foster & Partners under bilden, men det är, enligt Svante Berg, inte de som har ritat förslaget. Deras förslag har bara fungerat som bildunderlag för DN-grafikerna. Då återstår frågan: Vem är det som har ritat? Är det Carin Jämtin (S)?

Ett minne dyker upp. Det var kring 2000, Stella Fare och Mikael Söderlund skissade tillsammans i Dagens Nyheter på bebyggelse på Sergels torg. Ett stort hus mitt på plattan. Då slogs politikerna om att bygga igen, nu slåss de om att riva undan i det lagda förslaget.

Jämtins (?) förslag har dock till synes inspirerats en del av det Bengt Lindroos förslag som vi presenterade här på bloggen tidigare.

Just nu på Slussen är det en sorts live-jämkande, där hus kortas, försvinner och flyttas. Det är som ett stadsbyggande i realtid. Allt inför öppna läktare. Ett realitydrama. Big Brother Slussen 2010. Rösta och se förändringen. På det sättet ganska intressant. Vad händer med den arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga gestaltningen i allt detta? Blir den bättre eller blir den sämre?

Följ Slussendebatten:
Olof Hultin, 31/5, SvD
Tomas Lewan, Anders Wadman, Peter Kinnmark, Lars Gezelius, SvD 3/6
Eva Eriksson, 9/6, SvD
Johan Johansson, 8/6, DN
Ola Andersson, 17/6, SvD
Jerker Söderlind, 21/6 DN
Rasmus Waern, 24/6 DN

Sidor