AJ Produkter

Först var det OMA, sen kom Strategisk Arkitektur. Ingen lyckades flyga under riksintressets Stockholms radar. Nu gör Jernhuset nytt försök med danska 3XN

Med fyra olika höga volymer vill Stockholms stad och Jernhusen nu passa in den nya stationen för citybanan i Stockholms city. Den låga volymen mot centralstationen ska plocka upp den takfot som Länsstyrelsen inför Strategisk Arkitekturs tidigare förslag var kritisk till. F

För att få nya förslag efter att Länsstyrelsen gjort tummen ner för Strategisk Arkitekturs volym bjöd Jernhusen in Strategisk Arkitektur och danska 3XN för parallella uppdrag på tomten med de nya förutsättningarna. Staden och Jernhusen valde det danska förslaget som nu ska ut på samråd.

Det nya förslaget är en best of samling. Här finns OMA:s publika ytor upp genom huset och ut på ett av taken, här finns den märkesbyggnad som man velat ha som "signal" för stationen, en våning högre än det omdiskuterade Stockholm Waterfron ett kvarter bort, och här finns Länsstyrelsens lägre takfot mot Vasagatan och den gamla stationen. Det är också en ekonomiskt ekvation som har lösts, för hotellet och Jernhusen. Det är exakt samma volym men som på ett smart sätt som kan flyga under riksintresseradarn. 

Stadsarkitekten Karolina Keyzer menade att man passat in projektet i staden och kopplat det till stadens olika delar och påpekade också att stadens försök att bygga på hus i Stockholms City har skapat en typ av process som varit nyttig här.

Man kan kanske se det här projektet som ett klassiskt kontorshus i Stockholms city som får sin påbyggnad redan från dag ett.

Kim Herforth Nielsen på 3XN säger om projektet: ”Den multifunktionella byggnaden rymmer både hotell, bostäder och station, och är uppdelad i fyra delar, så att den anpassas till stadsskalan. Kopplingen mellan offentliga och privata funktioner gör, att båda delar går upp i en högre enhet och tillsammans styrker området. Genom att skapa rekreativa områden, såsom gröna takterasser och en skybar högst upp, markerar vi orgelpipans utåtvända funktioner och inviterar stadens invånare till att använda byggnaden aktivt.”

Det talades inte mycket om hur själva platsen ska bli bättre, mer om huset. Men hur blir det med torgen, gatorna och trottoarerna?

Här finns Strategisk Arkitekturs och OMAs tidigare förslag

 

Nya Station Stockholm city
Nya Station Stockholm city
I flera år har Jernhusen och Stockholms stad planerat för en stationsbyggnad för Citybanan. 2000-talets station. OMA:s vinnande förslag hamnade i papperskorgen. Strategisk Arkitektur tog över. Nu går deras förslag ut på samråd.

Stockholm Waterfront-building skakade om Stockholms stad. Den stora kritiserade byggnaden vid Stockholms vattenkant blev för hög och stor. Det verkar de flesta inom staden vara överens om. Inte minst politiskt. När nu nästa stora prestigebyggnad planeras i staden, den nya stationen, i praktiken en vår tids centralstation, har man studerat den från alla tänkbara punkter i staden och kan konstatera att den nästan inte syns alls. Det är Strategisk Arkitektur som har ritat det 51,2 meter höga huset. De två översta bilderna visar deras förslag. Nederst OMA:s 69 meter höga förslag, som stoppades av Stockholms stads politiker i våras. Klicka för att se hela bilderna.
I höstas skrev vi att Jernhusen och Stockholms stad inbjudit tre stjärnarkitektkontor att rita på ett nytt hus för Citybanan snett emot entrén till centralstationen. På platsen där den nuvarande Hotel Continental ligger. I det nya numret av Arkitektur visar vi bilderna på arkitektkontoret OMA:s förslag, som Jernhusen och staden pekade ut som det bästa (ovan, klicka för större bilder). Förslagets höjd, 69 meter, gjorde dock att politikerna i stadshuset inte kunde godkänna det.

Förslaget var ett resultat av ett parallellt uppdrag som Jernhusen gett åt tre arkitektkontor våren 2010: Snøhetta, Foreign Office Architecture och OMA. I den processen hade Jernhusen med sig stadsbyggnadskontoret i en bedömningsgrupp tillsammans med Jernhusens ledningsgrupp. Gert Wingårdh och Bjarke Ingels deltog också som experter. Uppdraget var att rita två förslag, ett på 100–150 meter och ett på 50–70 meter. Båda förslagen skulle vara ”en attraktiv byggnad, världsklassarkitektur, hög hållbarhet gällande energi, ett landmärke som skulle förstärka stadsmiljön och manifestera stationen samt ett genomförbart projekt”.

OMA:s vinnande förslag var en delvis offentlig byggnad, med ett pendlar- och människoflöde upp genom hela huset ända upp på takterrassen (det röda flödet i sektionen ovan). En byggnad, som enligt OMA:s analys, låg på gränsen mellan det gamla och det nya Klara och därför kunde gestalta denna gräns med en högre höjd, men också som en sorts funktionell brygga mellan 1960- och 70-talscity och det nya stationsområdet och det planerade Västra city. .

Under våren och sommaren pågick processen. I augusti 2010 gjordes en avstämning. Projektet uppfattades av både stadsbyggnadskontoret och Jernhusen som politiskt förankrat. Inte minst vad gäller den känsliga frågan om höjd i riksintresset Stockholms stad. I november 2011 förordade bedömningsgruppen OMA:s förslag. Jernhusens ledning fattade sedan det officiella beslutet. Det statligt ägda fastighetsbolaget lade fram saken för Stockholms politiker. Och fick nej.

Det var politiskt omöjligt att på den här platsen ens driva ett förslag på ett 69 meter högt hus till ett start-pm från stadsbyggnadskontoret. Projektet hade fram till valet haft en politisk förankring, men efter valet fanns den inte längre.
– Det finns inte politiskt stöd för den höjden, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius till Arkitektur.

Nedan nuvarande Scandic Continental.

Igår dök det upp ett pressmeddelande från Folkpartiet i Stockholm med rubriken "Stoppa skyskrapan vid Klara kyrka". Där säger Lotta Edholm (FP) att "De huvudlösa planerna på att tillåta en skyskrapa ett stenkast från Klara Kyrka mitt i Stockholms City måste stoppas". Det handlar om den byggnad som ska utgöra entré till den nya citybanan, intill Stockholms central.

Det är bara det att det just nu inte finns några sådana konkreta planer. Åtminstone inte färdiga.

Istället har Jernhusen och Stockholms stad inlett ett parallellt skissupdrag av spektakulär art.

Det tre internationella stjärnarkitektkontoren FOA (Foreign Office Architects) OMA (Office for Metropolitan Architecture) och Snøhetta skissar just nu på olika lösningar för den byggnad som bli entrén till den nya citybanan i Stockholm.

Och när Jernhusen (som förvärvade tomten den 26 oktober 2009 för 585 miljoner), tillsammans med Stockholms stad, planerar för tomtens framtid är det inte nödvändigtvis en hög byggnad som blir resultatet. De tre arkitektontoren, FOA, OMA och Snöhetta uppdrag är nämligen att prova olika alternativa former vad gäller volym och skala. Det säger handläggaren på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Klas Groth.

– Det är en unik plats intill Klara kyrka och väldigt centralt i stan i övrigt, säger han.

Det har funnits, och finns, starka önskemål från politikerna i Stockholms stadshus att göra den här platsen till en plats för en hög signalbyggnad, ett landmärke vid den nya stationen.

– Folksam som tidigare ägde tomträtten jobbade med ett högt hus. Från stadsbyggnadskontorets sida har vi menat att man som alternativ visa på möjligheten att visa med lägre bebyggelse, säger Klas Groth

Vad som i månadsskiftet oktober/november ska komma är ett diskussionsunderlag från de tre internationella kontoren som inte bara visar en hög byggnad, utan förslag på hus med olika volym och karaktär.

– Syftet är att studera en profilbyggnad som ger stationen en visuellt tydlig entré och förstärker områdets stadsmiljömässiga kvaliteter, säger Klas Groth och tillägger:

– Man kan skapa landmärke på andra sätt än genom en hög byggnad.

– Det har vi tyckt vara intressant att få belyst. Vi ser en potential i platsen.Sedan kan det utföras på olika sätt. Vi vill få en diskussion kring olika alternativ.

En skillnad från tidigare uppdrag är att man nu också planerar att riva den befintliga hotellbyggnaden (Hotel Continental ritad av Erik Telaus, 1963)

Det här är intressant. Här ser vi alltså hur en tomträttsägare i samarbete med stadens stadsbyggnadskontor försöker visa på alternativ till den politiska fixeringen vid höga byggnader som patentlösning för att skapa landmärken.

Det är klart att alternativet ändå kan bli en hög byggnad. Men innan det kommer diskussionen. Man beställer inte bara en hög byggnad från politiskt håll. Man provar professionellt vad som är möjligt och bäst för staden. Det är lite lovande.

- --

Nedan Scandic Hotell Continental från vasagatan och tomten (från eniro.se)Tomträtten som nu ägs av Jernhusen ägdes tidigare av Folksam, som då beställde fram fyra höghusförslag, från A1 arkitekter, Wingårdh Arkitektkontor, CF Möller och White.
Stockholms Stadsbyggnadskontor: Program för Västra City.