AJ Produkter

Bildmuseet, Umeå.
Skogskrematoriet, Enskede
Kville saluhall, Hisingen
Kosterhavet naturum, Koster
Tullhusbron, Norrköping
Tegel, trä, stål eller mitt emellan? Rösta!

Har juryn varit oenig? De nominerade till Kasper Salin-priset bukar vara tre, ibland fyra, inte fem. Att Bildmuseet i Umeå, ritat av Henning Larsen Architects i samarbete med White arkitekter, platsar bland de fem var inte oväntat. Men att den är med först nu förvånar, huset stod klart sommaren 2012. Den har både en säregen reslig gestalt i lärkträ och några av de bästa konstrum som ritats på länge, där utställningsverksamhetens behov av ombytlighet paras med anslående panoraman över Umeåälven. Den borde ha varit med redan förra året. Luckan är nu tilltäppt.

Om Umeå bildmuseum är en senkommen nominering, är Johan Celsing arkitektkontors krematorium på Skogskyrkogården i Stockholm det motsatta. Tegelstenarna är knappt på plats. Den är en passande vinnare 2013, när en nysaklig arkitektur där flera britter utmärker sig fungerar som en suck av lättnad efter några årtionden med ikonbyggen. En byggnad som undviker grandiosa gester, som lär oss om beständighet och charmar med sitt hantverk och sin kulturella innerlighet.

Även Kville saluhall av Gustav Appell arkitektkontor rör sig i samma fåra. Där finns ett lekfullt förhållande till arkader och historiska förebilder, samt ett gult traditionellt göteborgstegel (från Danmark) som befäster den som ett publikt stadsbygge med sociala anspråk. Mycket mer än mat med andra ord.

Ett syfte med projektet har initialt varit att lyfta en sargad del av Göteborg, att styra upp, förändra, utveckla. Kosterhavets naturum, som White arkitekter ritat, har en nästan motsatt utgångspunkt, att assimileras, att uppgå i kontexten, att inte störa. Utgångspunkten är rödtjärade västkustska sjöbodar. White har lyckats lägga sig tonsäkert nära det fiskesamhälle den står mitt och samtidigt prestera ett formdrivet hantverk som bär spår av japansk origami. 

Den stora överraskningen bland nomineringarna är Erik Andersson arkitektbyrås gångbro i stål över Motala ström i Norrköping. Ett mindre verk till omfång än de övriga, men därför inte med liten verkshöjd. Som få andra svenska projekt är den en kombination av teknisk innovation (första svenska bron uppvärmd med luftvärme) och precisionsdesign.

Rösta på din favorit i spalten härintill eller HÄR.

Projekten på bilderna är uppifrån och ner:

Bildmuseet, Umeå

Kramatorium på Skogskyrkogården

Kville saluhall

Kosterhavets naturum

Gångbro, Norrköping

Kategori: 
Project: 
Kontor: 
År: 
Plats: 
Taggar: 
Kategori: 
Kontor: 
År: 
Plats: 
Taggar: 
Kategori: 
Project: 
År: 
Plats: 
Taggar: 
Arkitektur förlag presenterar: unik bok om ett av Sveriges mest omfattande arkitekturprojekt.

ARkitektur förlag ger nu ut en unik bok om Sveriges Naturum. Sedan 1970-talet har Naturvårdsverket byggt besökscentra,  så kallade naturum, i anslutning till några av det svenska landskapets pärlor. Som Abisko, Hemavan, Fulufjället , Höga Kusten,  Tåkern, Hornborgasjön, Kosterhavet, Stenshuvud  och Store Mosse.

Det har blivit en unik satsning på arkitektur som saknar motstycke i Sverige. Avancerade utställningsbyggnader och det bästa av Sverige i förening. 13 av sammanlagt ett 30-tal naturum presenteras ingående i boken med nära 150 nytagna fotografier av Åke E:son Lindman, ett rikt ritningsmaterial  och texter av Claes Caldenby, Mark Isitt och Tomas Lauri. Parallella texter på svenska och engelska.

Beställ boken här

Kategori: 
Project: 
År: 
Plats: 
Taggar: 
Kategori: 
Kontor: 
År: 
Taggar: 
Kategori: 
Project: 
År: 
Plats: 
Taggar: 
Kategori: 
Kontor: 
År: 
Plats: 
Kvarteret Ametisten, Stockholm. Arkitekt Joliark. Foto: Åke E:son Lindman
Kvarteret Ametisten, Stockholm. Arkitekt Joliark. Foto: Åke E:son Lindman
Kvarteret Ametisten, Stockholm. Arkitekt Joliark. Foto: Åke E:son Lindman
Kvarteret Ametisten, Stockholm. Arkitekt Joliark. Foto: Åke E:son Lindman
Kvarteret Ametisten, Stockholm. Arkitekt Joliark. Foto: Åke E:son Lindman
Entréplan. Kvarteret Ametisten, Stockholm. Arkitekt Joliark.
Kontor: 
Kategori: 
År: 
Plats: 
Taggar: 

Sidor