AJ Produkter

Kod Arkitekter vann projekt Paradiset

Arkitekttävlingen för Paradiset i Huddinge handlade om att ta fram ett förslag för utformning av en ny byggnad med bland annat kontor, handel och parkering i Huddinge centrum. Fastighetsägaren Huge fastigheters vill att "det nya Paradiset ska bli ett nytt landmärke för Huddingebor och förbipasserande". 

Kod Arkitekter beskriver projektet som att det "öppnar nya entréer til Huddinge Centrum. Sekvenser av överlappande stadsrum binder samman gammalt och nytt och skapar en rörelse som leder vidare in och runt. Byggnaderna är utformade för människors möten och liv på gator och torg, likt en medeltida stad där stadsrummen är starkare än byggnaderna var för sig".

Paradiset och medeltiden. Och stadsrummen som utgångspunkten, trots att man talar om "ett landmärke" från beställarhåll. Kanske kan en plats bli ett landmärke. Egentligen: är inte det mer logiskt, land-märke.