Senaste nytt

Köpcentrum årets stadsbyggnad i Malmö

2014-08-28 15:52

Mobilias industriella historia togs till vara

Okidoki vann i Roslags-Näsby

2014-08-26 12:52

Radhus med villakänsla tog hem markanvisningstävling

Tävling om Lunds nya centrum

2014-08-15 10:57

Tre team utvalda

Köpcentrum årets stadsbyggnad i Malmö
2014-08-28 15:52
Okidoki vann i Roslags-Näsby
2014-08-26 12:52
Tävling om Lunds nya centrum
2014-08-15 10:57
Kategori: 
Kontor: 
År: 
Plats: 
Taggar: 
annons:

ASSA

Banner Svenska kakel

Kategori: 
Project: 
År: 
Plats: 
Taggar: 
Domkyrkoforum i Lund av Carmen Izquierdo tog hem Kasper Salinpriset. Den 38-årige Izquierdo besegrade därmed veteranerna Gert Wingårdh och Johan Celsing, nominerade med Naturum Tåkern och Årsta kyrka.Det mest intressanta är hur den bygger stad, skriver Tomas Lauri i en kommentar

Det är som objekt i staden Domkyrkoforum imponerar. Inte främst för den skimrande mässingsskruden, som med tiden har fått en lite djupare ton.  Det mest intressanta är hur den bygger stad, hur den fyller ett hål och vänder tre sidor mot staden, en för varje fasad. Den fogar sig därför inte anonymt till Lunds stadsordning, utan för dialoger. ”Fingret” som pekar mot kyrkan är en typ av dialog, platsen som bildas framför den indragna entrén är en annan, baksidans torgbildning en tredje. Interiört får den djupa huskroppen konsekvenser. Inte alla positiva. Att måla betongväggarna vita och leda ner ljus genom ett centralt atrium i mitten är visserligen ett sätt att försöka råda bot.  Men det finns ett drag av ekande tomrum i det hela.

Domkyrkoforum är heller inte helt väl genomförd byggmässigt.  Vissa detaljer har inte nått ända fram, som där ”fingret” möter golvet. Något liknande ligger Wingårdhs Tåkern i fatet, där bland annat hanteringen runt lanterninen i nocken känns kontraproduktiv. Båda byggnaderna delar det faktum att de är ovanliga former i den svenska byggvärlden. Johan Celsings Årsta Kyrka är mer rigid som form sett, men den av de tre nominerade som är klart bäst genomförd. Exteriören, interiören och byggandet korresponderar. Borde den därför vunnit?

Carmen Izquierdo är en värdig vinnare. Den av de tre som tydligast banar väg för nya uttryck. Inte fel att belöna sådant.

Tomas Lauri, redaktör på tidskriften Arkitektur

Läs utförlig presentation av Domkyrkoforum här.

De övriga pristagarna på kvällens arkitekturgala blev:

Sienapriset, årets landskapsarkitektur: Hornsbergs strand, Nyréns arkitekter

Guldstolen, årest inredning: No Picnic, Elding Oscarson

Planpriset: Umeå Fördjupad översiktsplan

Kritikerpriset: Jan Jörnmark och Annika von Hauswolff för boken Avgrunden

.

Årsta kyrka, Johan Celsing Arkitektkontor
Domkyrkoforum, Lund, Carmen Izquierdo
Tåkern Naturum, Wingårdh Arkitektkontor
Kasper Salinpriset, plakett av Bengt Lindroos
Kategori: 
Taggar: 
I helgen firar Arkitekturmuseet femtio år med stort kalas. Lagom till 50-årsjubileet stormar det kring Arkitekturmuseet. Igen. Lena From har träffat arkitekturmuseets chef Lena Rahoult och samordningsansvarige Monica Fundin Pourshahidi för ett öppet samtal om den stora förebilden Louisiana, om kritiken mot oförmågan att göra egna utställningar och om namnbytet.

Lagom till 50-årsjubileet stormar det kring Arkitekturmuseet. Igen. Vindarna blåser från flera håll: Från designivrarna - som ännu inte fått som de vill - för ett Formmuseum, från formområdet som ser sig osynliggjort i en promemoria vi snart skall återkomma till, från arkitektprofessionen som inte tycker sig respekteras genom museets utställningar och från historiker och forskare som anser att museets kompetens urholkats. Men hårdast blåser det från regeringen som i sin senaste budgetproposition explicit underkänner museets resultat. Trots ”att verksamheten har utvecklats i positiv riktning under det senaste året” har museet ”inte i tillräcklig utsträckning fungerat som den nationella mötesplats för arkitektur-, form- och designområdet som regeringen avsett”. Detta beror enligt regeringen bland annat på att den själv varit otydlig i sin instruktion till museet. Men också på ”vissa interna brister inom institutionen”.

Eftersom museet självt inte lyckats råda bot på problemen föreskriver regeringen till och med vad som bör göras: Arkitekturmuseet ska byta namn. Och det ska få hjälp av Riksutställningar, som får ”ett fördjupat uppdrag att bidra till utvecklingen av en stark och angelägen nationell arena för arkitektur, form och design”.
Regeringens kritik – och förslag – har sin förlaga i kulturdepartementets promemoria ”Översyn av form- och designområdet – att synliggöra och skapa insikt”. Det var denna promemoria som, sedan den uppmärksammats i SVT:s Kulturnyheterna, fick stormen att blåsa upp på nytt. Och det är för att prata om den, och om budgetpropositionen där promemorian apostroferas, som Arkitekturmuseets chef Lena Rahoult och samordningsansvarige Monica Fundin Pourshahidi träffar Arkitektur för ett öppet samtal.

A: Hur ser ni på kritiken som riktas mot museet?
LR: Upprördheten över promemorian kan jag i viss mån förstå. Formområdet finns till exempel inte med alls, fokus ligger helt på produktdesign, så någon översyn av hela form- och designområdet är den ju inte.
MFP: Jag kan också tycka det är lite orättvist att man gör översynen av hur vi på museet lyckats med vårt nya uppdrag så tidigt som efter bara ett och ett halvt år. Det är först från och med 2010 som vi har uppdraget att fungera också som mötesplats för form och design, och promemorian låg klar redan i februari i år.
LR: Men det är inte promemorian vi har att förhålla oss till i vårt kommande arbete, utan till budgetpropositionen.
MFP: Det är i budgetpropositionen som regeringen tar ställning. Det är i budgetpropositionen som vårt uppdrag tydliggörs. Och det är det många som har missat. Innan vi får vårt nya regleringsbrev i december har vi dessutom själva inkommit till regeringen med vår egen syn på hur vår instruktion kan bli tydligare.

A: Kritiken mot att museet inte lyckats bli den mötesplats som regeringen avsett finns både i promemorian och i budgetpropositionen. Varför har uppdraget misslyckats?
MFP: Vi tycker ändå att vi har lyckats ganska bra, än så länge. Att förändra en verksamhet i grunden tar mycket längre tid än ett och ett halvt år. Det är orealistiskt att tro att man ska kunna göra de stora förändringar som följer av det utökade uppdraget och med så stora förväntningar från så många på så kort tid.
LR: Identitet måste växa inifrån och ut. Det är ett långsiktigt arbete. Vi använde det första året som ett förberedelseår. Det andra året var ett experimentår, och vi har varit oerhört ambitiösa, ibland kanske för ambitiösa. Vi har ökat antalet programpunkter enormt. Nu måste vi välja vad som är viktigast, skala av och bli ännu tydligare.

Det finns mer! Läs hela inlägget här!

Nytt nummer:

Arkitektur 7/2012

Med två nya rättspsykiatriska anläggningar, en i Flemingsberg och en i Vänersborg, tar sig det nya numret av Arkitektur in i zonen mellan fängelse och psykiatrisk vård. Byggnaderna är arkitektoniska svar på den diskussion om svensk psykvård och kriminalvård som förts under 2000-talet. Arkitektur för vård och straff.

Vi har också intervjuat arkitekten bakom Sveriges första arkitektritade skejtpark i Falun. En park som vill efterlikna gatan men som också blivit ett av småstadens viktigaste offentliga rum.

Dessutom: Politiska promenader – att gå genom staden kan vara att ifrågasätta den, Håkan Forsell hittar en gåendets subversiva proteströrelse i en tid av apolitiskt promenerande. Och: Tre arkitektkontor med social agenda.
Samt: En whiskyby i Gävleskogen, offrade torgförslag och villaförorten som återvändsgränd. 

Här kan du hämta innehållsförteckningen för detta nummer

 

Köp Arkitektur i digital form
via Ztory, Buy And Read, Qiozk eller Readly
Omslag till Arkitektur nr 7 2012
Kategori: 
Kontor: 
År: 
Taggar: 
En kyrka, ett besökscentrum till en kyrka och ett besökscentrum

Nu har de nominerade till årets Kasper Salinpris blivit klara. Det är Årsta kyrka (Johan Celsing Arkitektkontor), Domkyrkoforum (Carmen Izquierdo) och Naturum Tåkern (Wingårdh Arkitekter).

Årets jury tar igen skadorna från förra året genom att nominera Årsta kyrka, som stod klart redan förra året. Man kastar också in en ung debuterande arkitekt i urvalet, mitt emellan två män, båda tillika tidigare pristagare (Gert Wingårdh och Johan Celsing).

Det är också en återgång, efter förra årets utflykt till privata projekt, till det offentligt beställda. Att det i två fall är Svenska Kyrkan som är beställare är intressant. Det offentliga byggandet med hög kvalitet finns kanske numera just där, i en del av samhället dit åtstramningar och privatiseringar inte har nått.

Om man skulle göra en bettinglista på de nominerade skulle den nog de lägsta oddsen finnas på Årsta kyrka (klassisk svensk kvalitet) de näst lägsta på debutanten Carmen Izquierdo och det högsta på Tåkern (Wingårdh har trots allt fått priset fyra gånger).

Saknar man någon i listan? Nya bildmuseet i Umeå (Arkitektur 4/2012). Det hade varit intressant om man hittat ett bostadsprojekt i bostadfrågans tid tid, men kanske är  de inte tillräckligt bra än, en möjlig skulle kunna varit Kjellander Sjöbergs projekt i Annedal (Arkitektur 2/2012)

De nominerade projekten har alla varit presenterade i Arkitektur. Årsta kyrka (7/2011), Domkyrkoforum (8/2011) och Naturum Tåkern (5/2011).

Kategori: 
Project: 
År: 
Plats: 
Taggar: 

Nytt nummer:

Arkitektur 6/2012

Det nya numret av Arkitektur ger sig in i en av samtidens mest brännande frågor: bostäder. Vi har letat upp sex nya bostadsprojekt som ger en bild av de möjliga alternativa vägar som finns för ett annars rätt så likriktat bostadsbyggande. Bland annat ett högt trygghetsboende i Hässleholm, plåthus i Stockholm och postmodern lekfullhet i Vetlanda.

Vi har granskat de fyra stora byggbolagen och hittat en bransch som är på väg in i en arkitektonisk och idémässig återvändsgränd. I Hamburg har vi hittat motsatsen. Ett svensk-tyskt bostadsprojekt som besvarar samtidens frågor om hur man skapar en social miljö mellan det privata och det offentliga.

Dessutom ett besök i Västerås, en stad som ständigt brutit med historien, men som i sitt nya Gå-City letar sig tillbaka till gå igen.

Och längst ut på världens längsta nöjespir i Themsen har White arkitekter ritat ett kulturhus. Vi har trotsat stormarna och varit där.

I nya numret av arkitektur får du också veta varför loftgången är tillbaka.

Här kan du hämta innehållsförteckningen för detta nummer.

Köp Arkitektur i digital form
via Ztory, Buy And Read, Qiozk eller Readly
Omslag till Arkitektur nr 6 2012

Sidor